«Η συμβολή του ηλεκτρισμού στη βιώσιμη λειτουργία λιμένων & πλοίων»

Ενημερωτική εκδήλωση του elemed στη Λεμεσό
«Η συμβολή του ηλεκτρισμού στη βιώσιμη λειτουργία λιμένων & πλοίων»

Οι δυνατότητες χρήσης του ηλεκτρισμού στη ναυτιλία και η συνέργεια με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ βασικών παραγόντων, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα elemed στη Λεμεσό στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε στελέχη των κυπριακών αρχών, τοπικούς φορείς, εκπροσώπους του τομέα της ναυτιλίας και της ενέργειας καθώς και τους εταίρους του προγράμματος elemed. Στόχος ήταν η παρουσίαση της Δράσης και τα οφέλη που προκύπτουν για τα λιμάνια και τα πλοία, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκμηδενισμό των αέριων ρύπων, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη διερεύνηση της χρήσης του ηλεκτρισμού για άλλους σκοπούς και μορφές μεταφοράς. Οι εταίροι του elemed παρουσίασαν την πρόοδο των τεχνικών μελετών για την ηλεκτροδότηση ελλιμενισμένων πλοίων –με έμφαση στο Λιμάνι της Κυλλήνης όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλοτική εγκατάσταση. Παράλληλα παρουσιάστηκαν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προσέλκυση επενδύσεων. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στις πρωτοβουλίες της κυπριακής κυβέρνησης για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία μέσα από τον συντονισμό συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και τις μελέτες για τη διαμόρφωση αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.

Την εκδήλωση έκλεισε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Κύπρου και στη σκοπιμότητα λειτουργίας πλοίων με υβριδική πρόωση για τις ανάγκες τοπικών αποστάσεων μικρής κλίμακας καθώς και εκτιμήσεις για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για την απορρόφηση ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές.

Σχετικά με τη Δράση elemed
Η Δράση elemed (Electrification in the Eastern Mediterranean) προωθεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία) και σε τέσσερα λιμάνια κατά μήκος του Νότιο-Ανατολικού θαλάσσιου διαδρόμου (Κόπερ, Κυλλήνη, Πειραιάς, Λεμεσός), περιορίζοντας δραστικά τον θόρυβο και τους αέριους ρύπους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές πλησίον των λιμένων. Στα πλαίσια του elemed, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Λιμάνι της Κυλλήνης.

Διαβάστε ακόμα