ΙΜΟ: Το 2023 θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο για το περιβάλλον

imo_climate

Την περασμένη βδομάδα, η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του IMO συμφώνησε στο να επιβάλει στα εμπορικά πλοία ανοιχτής θαλάσσης να καταγράφουν την κατανάλωση των καυσίμων τους.

Παρ’ όλα αυτά, η επιτροπή δεν εισάκουσε τα καλέσματα περιβαλλοντικών οργανώσεων για αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές CO2 και αυστηρότερες προδιαγραφές αποδοτικότητας των πλοίων.

Αντιθέτως, συμφώνησε ότι μια λεπτομερής στρατηγική σχετικά με τις εκπομπές CO2 θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το 2023, όταν θα είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμων του παγκόσμιου ναυτιλιακού στόλου. Στο μεταξύ έχει δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης με σκοπό να καταλήξει σ’ ένα τελικό σχέδιο ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον μελέτες για τις εκπομπές.

Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ Κίτακ Λιμ δήλωσε ότι το σχέδιο δράσης της MEPC θα “αποδείξει στον κόσμο ότι ο ΙΜΟ συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παγκόσμια ναυτιλία”.

Ο Πάτρικ Βερχόφεν, γενικός γραμματέας της Ένωσης Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA), συμφώνησε με τον Λιμ. “Οι σημαντικές αυτές αποφάσεις αναδεικνύουν τον ηγετικό ρόλο της ΙΜΟ στην ρύθμιση των εκπομπών πλοίων”, δήλωσε.

Η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Βιολέτα Μπουλκ επίσης εξέφρασε την αισιοδοξία της, δηλώνοντας ότι “η συλλογή δεδομένων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, και είναι ιδιαίτερα θετικό ότι ξεκινήσαμε έναν διάλογο για τη συνεισφορά της ναυτιλίας στην προστασία του περιβάλλοντος”.

Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα απέχει από τους στόχους που έχουν τεθεί από πολλούς υποστηρικτές της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εντός του ναυτιλιακού κλάδου.

Πριν από τις συναντήσεις της περασμένης βδομάδας, η Πρωτοβουλία για μια Βιώσιμη Ναυτιλία (στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Maersk, China Navigation, Wartsila και ABS) κάλεσε τον ΙΜΟ σε συγκεκριμένες δεσμέυσεις μείωσης του CO2, αντίστοιχες με αυτές που υιοθετήθηκαν από 177 κράτη με την κλιματική συμφωνία Paris COP21. Η Πρωτοβουλία θεωρεί αυτήν την πρόταση ως μια “ελάχιστη προϋπόθεση” για την MPEC και κάλεσε τον ΙΜΟ να δράσει βάσει των υπαρχουσών πληροφοριών αντί να περιμένει για περαιτέρω στοιχεία.

Τα βασικότερα στοιχεία του σχεδίου δράσης της MEPC είναι τα εξής:

Καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμων

Από το 2019 κάθε πλοίο με χωρητικότητα πάνω από 5.000 gt σε διεθνή ταξίδια θα πρέπει να καταγράφει την κατανάλωση κάθε καυσίμου που χρησιμοποίησε, την απόσταση του ταξιδιού και την συνολική διάρκειά του σε ώρες. Θα πρέπει επίσης να έχει ανανεωμένο και πιστοποιημένο σχέδιο διαχείρισης ενεργειακής αποδοτικότητας για την συλλογή και την αναφορά των στοιχείων. Κάθε χρόνο, η πλοιοκτήτρια εταιρία θα πρέπει να καταθέτει ετήσια συνολική αναφορά για τον στόλο της.

Νέες περιοχές ελέγχου εκπομπών για οξείδια αζώτου

Η MEPC επίσης καθόρισε νέες περιοχές ελέγχου εκπομπών (ECA) για οξείδια του αζώτου (NOx) στη Βόρεια Θάλασσα και την Βαλτική. Η περιοχή αποτελεί ήδη ECA για οξείδια του θείου (SOx). To μέτρο αυτό θα ισχύσει μόνο για πλοία που θα κατασκευαστούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Όριο για τα θειούχα καύσιμα από το 2020

Το διεθνές όριο 0,5% για τα θειούχα καύσιμα θα τεθεί σε εφαρμογή το 2020 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Διαχείριση νερού έρματος

Στην επόμενη συνάντησή της, η MEPC θα αποφασίσει αν θα απαιτήσει συμμόρφωση με την συμφωνία για τη διαχείριση νερού έρματος κατά τον πρώτο 5ετή έλεγχο IOPP των πλοίων μετά την εφαρμογή της, ή αν θα θα μεταθέσει την προϋπόθεση αυτή μέχρι τον πρώτο έλεγχο μετά από το φθινόπωρο του 2019.

Διαβάστε ακόμα