Κοινοπραξία Top Ships-Gunvor για τη διαχείριση δύο τάνκερ


Η ελληνική ναυτιλιακή Top Ships θα προσωρήσει στην ιδρυση κοινοπραξίας με την εταιρεία Gunvor Group για την από κοινού διαχείριση δυο MR τάνκερ.

Η συμφωνία αφορά τα υπο κατασκευή τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου M/T Eco Holmby Hills και M/T Eco Palm Springs, χωρητικότητας 50.000 dwt εκαστο.

Τα πλοία βρίσκονται υπό κατασκευή στη Hyundai με αναμενόμενες παραδόσεις το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αντίστοιχα.

Η εταιρεία του Ε. Πιστιόλη ανακοίνωσε ότι είχε αποκτήσει το 49% του κάθε πλοίου και πριν από την είσοδό της στην κοινοπραξία αύξησε το μερίδιό της στο 50%.

Με την παράδοσή τους από τη Hyundai, κάθε ένα από τα τάνκερ μεταφοράς προϊόντων θα ναυλωθεί στην Clearlake Shipping, θυγατρική του ομίλου Gunvor, για μια περίοδο διάρκειας τριών ετών, με options επέκτασης για ακόμη δύο χρόνια.

Το συνολικό κέρδος που θα εξασφαλίσει από τις συμβάσεις αυτές εκτιμάται σε περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια.

“Οι κοινοπραξίες με τον Όμιλο Gunvor αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ορόσημο για την Top Ships και αναμένουμε ότι αυτή η συνεργασία θα δημιουργήσει πολλές συνέργιες που θα είναι επωφελείς και για τα δύο μέρη”, δήλωσε ο Ευάγγελος Πιστιόλης, CEO της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης: Η Top Ships εξασφαλίζει κεφάλαια για το έκτο της MR tanker

Διαβάστε ακόμα