Λύνει τα χέρια στους εφοπλιστές το LNG

– Πάνω από 3.200 πλοία θα κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο

Εναλλακτικές μορφές καυσίμων αναζητούν οι ναυτιλιακές εταιρείες τόσο για τον περιορισμό του κόστους όσο και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα καύσιμα που χρησιμοποιούν τώρα τα πλοία.

Σήμερα μόνο 83 πλοία σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG, με ένα μεγάλο μέρος αυτών να είναι νορβηγικά επιβατηγά, ενώ ορισμένα είναι πλοία εφοδιασμού ή σκάφη του λιμενικού σώματος. Ελάχιστα απ’ αυτά είναι εμπορικά πλοία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του DNV GL Group έως το 2025 ο αριθμός των πλοίων που θα χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο για καύσιμο θα ανέλθει στα 3.200 ενώ σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αύξηση του αριθμού των πλοίων που χρησιμοποιούν LNG είναι η έλλειψη εναρμονισμένων διεθνών κανόνων για τον εφοδιασμό τους.

Από την πλευρά της η ΕΕ επισημαίνει ότι το LNG αποτελεί ελκυστική επιλογή καυσίμου για τα πλοία, προκειμένου να τηρούνται τα νέα όρια περιεκτικότητας σε θείο των θαλάσσιων καυσίμων, τα οποία θα μειωθούν από 1% σε 0,1% από την 1η Ιανουαρίου 2015 στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (SECAs) στη Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη, όπως ορίζεται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Οι υποχρεώσεις αυτές θα αφορούν περίπου τα μισά από τα 10.000 πλοία τα οποία ως τώρα κινούνται εντός της Ένωσης. Το LNG αποτελεί επίσης ελκυστική οικονομική εναλλακτική επιλογή για τη ναυτιλία εκτός των SECAs, όπου τα όρια του θείου θα μειωθούν από 3,5% σε 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2020 και διεθνώς.

Η Ένωση εκτιμά όμως ότι η έλλειψη υποδομών εφοδιασμού και κοινών τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό ανεφοδιασμού και τους κανονισμούς ασφαλείας για τον ανεφοδιασμό καυσίμων δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της αγοράς. Το LNG στη ναυτιλία θα μπορούσε να είναι οικονομικά βιώσιμο, με τις τρέχουσες τιμές στην ΕΕ να είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες για το βαρύ μαζούτ και το χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ντίζελ για θαλάσσιες μεταφορές και με προοπτικές επέκτασης της χρήσης του στο μέλλον.

dealnews.gr

Διαβάστε ακόμα