Μείωση του αριθμού των Ελλήνων ναυτεργατών αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων

meiosi_ellinon_nautikon

Με την έγκριση του Απολογισμού Έργου της Διοίκησης της ΠΝΟ για το 2013 και την επίσης έγκριση του Προγραμματισμού Δράσης της Ομοσπονδίας για το 2014, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ετήσιου Τακτικού Γενικού Συμβουλίου της ΠΝΟ, που συνήλθε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΟΛΠ.

Ταυτόχρονα το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση εντός του 2014 εκτάκτου Γενικού Συμβουλίου με θέμα τροποποίηση του Καταστατικού της ΠΝΟ.

Επίσης το Γενικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της υπό ελληνικής σημαίας ναυτιλίας από τη μια μεριά σε συνδυασμό με την δραματική μείωση των οργανικών συνθέσεων από την άλλη, είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των Ελλήνων ναυτεργατών αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων (περί τους 15.000), ενώ δραματική είναι η επιδείνωση των Ασφαλιστικών Ταμείων των ναυτεργατών σε βαθμό που η επιχορήγησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό να είναι αναγκαία, προκειμένου να καταβάλλονται οι συντάξεις στους ναυτεργάτες.

Οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν καθ’ oν χρόνον η Ελλάδα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ευρίσκεται κάτω από διεθνή οικονομικό έλεγχο, δηλ. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης – ΔΝΤ – Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Τρόικα), που οδήγησε στην υπογραφή των σχετικών Μνημονίων και των Εφαρμοστικών Νόμων, γεγονός που αποτελεί την γενεσιουργό αιτία όλων των δεινών, που υφίστανται οι Έλληνες ναυτεργάτες – εν ενεργεία και συνταξιούχοι – όπως άλλωστε και όλοι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του χερσαίου χώρου.

Το Γενικό Συμβούλιο ανέπτυξε γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο πάνω στα κυρίαρχα και πρώτης προτεραιότητας ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική ναυτεργασία, όπως: επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων καθεστώς, άμεση απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του ΥΝΑ για τα «Τουριστικά Πλοία και άλλες Διατάξεις», που, όπως είναι γνωστό, τορπιλίζει το δικαίωμα της απεργίας, άμεση διόρθωση και απάλειψη της ρύθμισης (άρθρ. 6 παρ. 1) του Κανονισμού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3522.2/08/2013/28-06-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ακόμη, άλλα μείζονος σημασίας για τη ναυτεργασία θέματα που συζητήθηκαν υπήρξαν, μεταξύ άλλων: ριζική επανεξέταση των αποφάσεων ΥΝΑ για τη σύνθεση πληρώματος των πλοίων Ελλάδας – Ιταλίας, οργανικές συνθέσεις Ακτοπλοϊκών-Επιβατηγών Πλοίων και ειδικότερα αναστολή της εφαρμογής του Άρθρου 29 του Ν. 4150/2013 περί μειωμένων συνθέσεων στα πλοία της Ακτοπλοΐας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας, Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων, που εκκρεμούν.

Τέλος ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τα θέματα των διώξεων σε βάρος των συνδικαλιστικών στελεχών και τρομοκράτησης των εργαζομένων και το Γενικό Συμβούλιο εξέφρασε την δημόσια καταδίκη αυτής της απαράδεκτης; και αντεργατικής τακτικής της εργοδοσίας.

Το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Διοίκηση της ΠΝΟ, με σχετικό Ψήφισμα που ενέκρινε, να προωθήσει εντός του επομένου έτους τα μείζονος σημασίας και σπουδαιότητας αιτήματα του κλάδου, όπως αυτά διατυπώνονται στον Προγραμματισμό Δράσης της Ομοσπονδίας και στο σχετικό Ψήφισμα.

Με εντολή Γενικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ
Γιάννης Χαλάς

e-Nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα