Πίνακες Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Έτους 2015 Ανά Κατηγορία – Πρόγραμμα Υψομέτρησης Καλουμένων

limeniko_soma_Ανακοινώνεται ότι την 22-03-2016 ημέρα Τρίτη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2:

Α) Οι ανά κατηγορία Πίνακες Συμμετεχόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2015 (Μηχανικών Ε.Ν., Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων, Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ και ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000) κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου υποψηφίου, εξαιρουμένης της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ στην οποία αναγράφεται μόνο ο βαθμός απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκάστου υποψηφίου, και

Β) Ο Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οικείο Αλφαβητικό Πίνακα Καλουμένων, πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ), κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

28-03-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 08:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΑΓΓΕΛΑΚΗ Βασίλειο έως και ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη
28-03-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 09:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΓΙΑΝΝΑΡΑ Παναγιώτη έως και ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ Γεώργιο
28-03-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΚΑΛΑΤΖΗ Γεώργιο έως και ΚΟΥΝΟΠΙΩΤΗ Γεώργιο
28-03-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΚΟΥΡΕΝΤΟ Ιωάννη έως και ΜΕΤΑΞΑ Κωνσταντίνο
29-03-2016 ΤΡΙΤΗ 08:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτη έως και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτη
29-03-2016 ΤΡΙΤΗ 09:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Γεώργιο έως και ΣΙΑΧΑΜΗ Φίλιππο
29-03-2016 ΤΡΙΤΗ 10:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Αδάμ έως και ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ Ευθύμιο
29-03-2016 ΤΡΙΤΗ 11:30 Σχολή Λιμενοφυλάκων από ΤΣΙΠΗ Άρη έως και ΨΥΧΑΡΗ Αργύριο

Οι υποψήφιοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει κατά την παρουσίαση τους για Υψομέτρηση να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

Πρόγραμμα Υψομέτρησης
Πίνακας Καλουμένων
Πίνακας Ε.Δ
Πίνακας Μηχανικών Ε.Ν.
Πίνακας Διασωστών

Διαβάστε ακόμα