Ένα Post-Panamax πουλά η Diana Containerships του Σ. Παληού

Η ελληνική ναυτιλιακή Diana Containerships έκλεισε συμφωνία για να πουλήσει το κατασκευής 2009 Hamburg.

Η εταιρεία υπέγραψε Μνημόνιο Συμφωνίας για την πώληση του τύπου Post-Panamax πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος για περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια, με το πλοίο να πρόκειται να παραδοθεί στον αγοραστή το αργότερο μέχρι την31η Ιουλίου 2018.

Τα καθαρά έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για την εξόφληση του χρέους.

Διαβάστε ακόμα