Προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμων στην Πλοηγική Υπηρεσία

Ειδικότερα η προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως εξής :

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά :
– Τρεις (03) θέσεις του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
– ΄Εξι (06) θέσεις του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης :
Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου :
Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

δ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας :
Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

ε) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας :
Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

στ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου :
Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Διαβάστε ακόμα