Συλλήψεις σε πλοία για παράνομο εμπόριο σιδηρομεταλλεύματος

paranomo_emporio_sidirometalleumatos_nautilia_

Ο βρετανικός ασφαλιστικός όμιλος P&I Club ενημερώθηκε πρόσφατα για ζητήματα σχετικά με τις επιχειρήσεις εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος από το Μεξικό. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι από την Pandi Nave S A., έδωσαν τις παρακάτω πληροφορίες:

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το μεξικάνικο καρτέλ ναρκωτικών, με την επωνυμία, “Ναϊτες ιππότες” κατέκτησε τον έλεγχο σε πολλά ορυχεία στις πολιτείες της Michoacán και της Colima. Τα λιμάνια που επηρεάζονται είναι το Lazaro Cardenas, που βρίσκεται στο Michoacán και το λιμάνι Manzanillo, που βρίσκεται στο Colima.

Το σιδηρομετάλλευμα ήταν κύρια πηγή του εισοδήματός τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από την μεξικανική κυβέρνηση χρεώνουν 15 δολάρια ανά μετρικό τόνο για τη διαδικασία, από την εξόρυξη έως τη μεταφορά, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τις άδειες και, τέλος, την εξαγωγή. Το κάρτελ καρπώνεται 15 δολάρια για κάθε τόνο που φθάνει στο λιμάνι.

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει εκδώσει 900 άδειες εξορύξεως σιδηρομεταλλεύματος στο Michoacán. Το 2008, μόνο το 1,5% των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα πέρασε από το κρατικό λιμάνι της Lazaro Cardenas, αλλά μέχρι το 2012, σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών προς την ασιατική χώρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία εκεί.

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης σιδηρομεταλλεύματος, κινούμενη στην κατεύθυνση του να ανακαταλάβει τον έλεγχο των λιμενικών αρχών το Μεξικάνικο Ναυτικό. Αλλαγές έγιναν και στην τοπική νομοθεσία, ιδιαίτερα στο τοπικό ναυτιλιακό δίκαιο, στ’ οποίο η Κυβέρνηση εισήγαγε νέα άρθρα σχετικά με τις λειτουργίες ασφαλείας εντός των λιμένων που θα περάσουν εξ’ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα του Μεξικάνικου Ναυτικού.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη η ασφαλιστική εταιρεία προτείνει προς τα μέλη της που προχωρούν σε εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από το Μεξικό να ζητούν τα ακόλουθα έγγραφα από τον αποστολέα/εξαγωγέα πριν από την έναρξη λειτουργίας και την υπογραφή των προσυμφωνητικών:

-Τη σχετική “άδεια εξαγωγής” που εκδίδεται από το μεξικάνικο Υπουργείο Οικονομίας και η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
-Βεβαίωση από τον αποστολέα/εξαγωγέα ότι είναι εγγεγραμμένος στο “Μητρώο Κλαδικών εξαγωγών”, αν όχι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εξαγωγή σιδηρομεταλλεύματος.
-Ζητήστε το όνομα του ορυχείου από την οποία το μετάλλευμα σιδήρου εξήχθη, και αργότερα ελέγξτε εάν έχει καταχωρηθεί στο ακόλουθο link: http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/2013.
-Εκτός από τα παραπάνω τα μέλη μπορούν να αναζητήσουν το όνομα του αποστολέα ή/και της εταιρείας στον κατάλογο για τον τομέα των ορυχείων που δημιούργησε η κυβέρνηση του Μεξικού στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/directorio.htm

Εν κατακλείδι, οι φορτωτές πρέπει να παραδώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση του σιδηρομεταλλεύματος και ουσιαστικά ο ασφαλιστικός οργανισμός προτρέπει τα μέλη που θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, να ζητήσουν, μέσω πρακτόρων ή τοπικών ανταποκριτών τα ακόλουθα έγγραφα:

-Άδεια Εξαγωγής σε ισχύ που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας.
-Αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Κλαδικών Εξαγωγών.
-Την επωνυμία της εταιρείας που πούλησε το σιδηρομετάλλευμα στους φορτωτές (σε περίπτωση που οι φορτωτές δεν είναι οι αρχικοί πωλητές) και αργότερα να πραγματοποιήσουν έρευνα της εταιρείας στα προαναφερθέντα links.

Διαβάστε ακόμα