Συνεχίζει να κλείνει επικερδείς ναυλώσεις Panamax ο Συμεών Παληός


Συνεχίζει να κλείνει συμφωνίες ναύλωσης για Panamax πλοία σε τιμές πολύ υψηλότερες των προϋπάρχουσων η Diana Shipping.

Αυτή την φορά η Ελληνικη ναυτιλιακή πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην ενημέρωσε ότι έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την εταιρεία Phaethon International Company AG για το M/V Clio, για ένα από τα πλοία της τύπου Panamax.

Η τιμή ναύλωσης είναι 8.550 δολάρια (μεικτά) ανά ημέρα για μια περίοδο τουλάχιστον δεκατριών μηνών έως και δεκαέξι μηνών. Η ναύλωση αναμένεται να αρχίσει στις 3 Ιουλίου 2017.

Από τις 22 Μαΐου, το κατασκευής 2005 Clio, απασχολήθηκε για λογαριασμό της ολλανδικής Transgrain Shipping έναντι 5.350 ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Η νέα απασχόληση του χωρητικότητας 73.691 dwt πλοίου αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3,33 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο του χρονοναύλου, σύμφωνα πάντα με την Diana Shipping.

Ο στόλος της συμφερόντων Συμεών Πλαηού Diana Shipping αποτελείται σήμερα από 51 πλοία ξηρού φορτίου χύδην. Από τις 22 Ιουνίου, η συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας είναι περίπου 5,9 εκατομμύρια dwt, με μέσο όρο ηλικίας τα 7,89 έτη.

Διαβάστε επίσης: Diana Shipping: Περιμένει 3 εκατ. δολάρια από χρονοναύλωση Panamax

Διαβάστε ακόμα