Σχέδια για την μετατροπή φορτηγού πλοίου σε πλωτή μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών!

Μια γερμανική μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική ομάδα βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης ενός σχεδίου για να μετασκευάσει ένα φορτηγό πλοίο σε πλωτό περιβαλλοντικό κέντρο, στην προσπάθεια της για την συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών από τις θάλασσες και τις ακτές.

Σύμφωνα με την ομάδα, εκτός από το ότι η συγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης είναι κινούμενη, έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να καταλάβει χώρο στη στεριά και μπορεί με ευκολία να εξυπηρετήσει μητροπολιτικές περιοχές έχοντας ταυτόχρονα και οικονομικά πλεονεκτήματα.

Η One Earth – One Ocean αναφέρει ότι ολοκλήρωσε τον αρχικό σχεδιασμό για το πλοίο με το όνομα SeeElefant 2023 τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους με μια ομάδα ειδικών που ειδικεύονται στον τομέα της μηχανικής και της συντήρησης εγκαταστάσεων τόσο σε μεταποιητικές όσο και σε μη μεταποιητικές βιομηχανίες και τη ναυπηγική.

Προς το παρόν εργάζονται για την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου που χρειάζεται για την χρηματοδότηση, την διαχείριση και την λειτουργία του πλοίου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν στενά την αγορά μεταχειρισμένων πλοίων για βρουν το κατάλληλο πλοίο. Ο στόχος τους είναι να ξεκινήσει η μετασκευή πριν από το τέλος του 2023, να ξεκινήσουν οι δοκιμές στη Βόρεια Θάλασσα ή τη Βαλτική στα μέσα του 2025 και να μεταφερθεί το πλοίο στη Νοτιοανατολική Ασία το 2026.

Στόχος είναι το πλοίο να είναι ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού χυδήν φορτίου μήκους περίπου 180 μέτρων με τέσσερις γερανούς στο κατάστρωμα. Αυτό θα παρείχε αρκετό χώρο για τη δημιουργία μιας μονάδας ανακύκλωσης που θα μπορούσε να επεξεργαστεί 60.000 τόνους ετησίως. Το πλοίο θα περιέχει μια εγκατάσταση που θα ξεχωρίζει, θα τεμαχίζει και θα επεξεργάζεται τα σκουπίδια από την θάλασσα.

Τα πλαστικά απορρίμματα θα συμπιέζονται και θα δέματοποιούνται σε μπάλες για επεξεργασία. Τα υπόλοιπα σκουπίδια, εκτός από το ανακυκλώσιμο πλαστικό, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία της μονάδας παραγωγής ενέργειας που θα λειτουργεί με απορρίμματα.

Επιπλέον, σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια μεγάλη εγκατάσταση για έρευνα, με σκοπό την διεξαγωγή περαιτέρω αναλύσεων των πλαστικών και των άλλων απορριμμάτων, καθώς και για τη διεξαγωγή δοκιμών όπως η τεχνολογία μετατροπής απορριμμάτων σε καύσιμα.

Το πλοίο θα τοποθετηθεί σε έναν σταθμό μ στην ξηρά που θα είναι υπεύθυνος για το χειρισμό των δεματοποιημένων πλαστικών απορριμμάτων για ανακύκλωση. Θα μπορεί επίσης να δέχεται και να επεξεργάζεται απορρίμματα από την ακτή. Μόλις είναι διαθέσιμες οι εγκαταστάσεις που θα μετατρέπουν το βιομηχανικό πλαστικό σε καύσιμο, σχεδιάζουν να υπάρχει η ικανότητα να μετατρέπουν το πλαστικό ξανά σε καύσιμο χωρίς θείο σε μια μονάδα επεξεργασίας στο πλοίο.

Το SeeElefant θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τα ειδικά σχεδιασμένα πλοία συλλογής σκουπιδιών του ομίλου, γνωστά ως SeeHamster και SeeKuh. Το SeeHamster είναι η μικρότερη μονάδα που χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Έχει εξελιχθεί σε ένα καταμαράν με μήκος περίπου 4.5 μέτρα με χωρητικότητα συλλογής έως 500 κιλά. Το SeeKuh είναι ένα μεγαλύτερο σκάφος που χρησιμεύει για τη συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας σκουπιδιών στα παράκτια ύδατα.

Η One Earth – One Ocean πραγματοποιεί επιχειρήσεις για την απομάκρυνση πλαστικών απορριμμάτων από τα νερά της Καμπότζης, της Βραζιλίας, της Ινδονησίας, τις Φιλιππίνες και την Αίγυπτο και σχεδιάζει να καθελκύσει φέτος ένα SeeHamster στη λίμνη Victoria στην Ουγκάντα. Η ομάδα συμμετέχει επίσης στην έρευνα για τα μικρο πλαστικά καθώς και στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την τεκμηρίωση σχετικά με το θέμα των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Η προσθήκη του SeeElefant είναι η επόμενη φάση στη διαδικασία τους. Πιστεύουν ότι θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην επέκταση της αποστολής τους για την εξάλειψη των απορριμμάτων από τους ωκεανούς.

Διαβάστε ακόμα