Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του υποθαλάσσιου θόρυβου

ocean_noise

Η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) δημοσιοποίησε το τελικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του υποθαλάσσιου θορύβου, το οποίο θα βοηθήσει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις συνέπειες του θορύβου στην θαλάσσια ζωή κατά την επόμενη δεκαετία.

Ο ήχος είναι κρίσιμος για την επιβίωση πολλών θαλάσσιων ζώων. Αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας, προσανατολισμού και πλοήγησης, εύρεσης τροφής, αποφυγής απειλών και επιλογής συντρόφων. Ο υποθαλάσσιος θόρυβος μπορεί να προκληθεί είτε από φυσικά είτε από ανθρώπινα αίτια.

“Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των θαλάσσιων πόρων είναι σημαντική για την ΝΟΑΑ”, δήλωσε η Eileen Sobeck, υποδιευθύντρια για θέματα αλιείας, “και γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτηση η κατανόηση και η αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιπέδων υποθαλάσσιου θορύβου και οι πολύπλευρες επιπτώσεις του στα θαλάσσια ζώα. Το σχέδιο δράσης μας προσφέρει το πλαίσιο γι’ αυτήν την κατανόηση και αντιμετώπιση”.

Το σχέδιο δράσης θα λειτουργήσει ως καθοδηγητικό πλαίσιο για τη ΝΟΑΑ, επιθεωρώντας την κατάσταση της επιστήμης του υποθαλάσσιου θορύβου και χαράσσοντας τα επόμενα βήματα. Η ΝΟΑΑ ήδη κινείται σ’ αυτήν την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα με την πρόσφατη ανάπτυξη ενός υποβρύχιου δικτύου αισθητήρων ακουστικού εντοπισμού.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει προτάσεις για τη συνέχιση ή τη δημιουργία συνεργασιών με άλλους ομοσπονδιακούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητές και οικολόγους.

“Το σχέδιο της ΝΟΑΑ για τον υποθαλάσσιο θόρυβο συνοψίζει διάφορες προσεγγίσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί με άλλους ομοσπονδιακούς και μη συνεργάτες για τη μείωση των επιπτώσεων του θορύβου στα ζώα και το περιβάλλον”, δήλωσε ο W. Russell Callender, υποδιευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών της ΝΟΑΑ. “Αναδεικνύει επίσης την σημασία των εθνικών προστατευόμενων θαλάσσιων καταφυγίων για την περαιτέρω κατανόηση των συνεπειών του υποθαλάσσιου θορύβου.”

Η ΝΟΑΑ έλαβε πάνω από 85.000 απαντήσεις κατά τη διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης για το προσχέδιο και στη συνέχεια το βελτίωσε για να καταλήξει στην τελική του εκδοχή. Το σχέδιο δράσης θα καθοδηγήσει τον οργανισμό στα επόμενά του βήματα για την αντιμετώπιση του θορύβου στους ωκεανούς. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους όπου προβλέπεται.

Διαβάστε ακόμα