Τριμερής ναυτιλιακή συνεννόηση Ελλάδας – Κύπρου – Μάλτας


Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία η 6η Τριμερής Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Μάλτας, με συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, που συνοδευόταν από υπηρεσιακά στελέχη ΥΝΑΝΠ. Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τη νέα Υφυπουργό Ναυτιλίας κα Νατάσα Πηλείδου, η οποία φιλοξένησε τη συνάντηση και η Μάλτα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Dr Ian Borg. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι τρείς Υπουργοί συναντήθηκαν και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Οι τρεις Υπουργοί είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου των τριών σημαντικότερων ναυτιλιακών χωρών της Ε.Ε., να ανταλλάξουν απόψεις επί επίκαιρων ναυτιλιακών θεμάτων και να επιβεβαιώσουν τη σημασία περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας τους στον κρίσιμο για τις οικονομίες τους τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών, τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Με γνώμονα την προάσπιση των ναυτιλιακών τους συμφερόντων τα θεματικά αντικείμενα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση αφορούσαν την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, την απόκριση της ναυτιλίας στις επίκαιρες περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα παρουσιαστούν από την Ευρ. Επιτροπή το προσεχές χρονικό διάστημα και ενημερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες της χώρας μας για την ανάδειξη της νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα οι Υπουργοί των μεγαλύτερων ναυτικών χωρών της ΕΕ, είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την πάγια πολιτική τους που αφορά την εφαρμογή διεθνών κανόνων για ποιοτική ναυτιλία μέσω του μοναδικού διεθνούς οργανισμού με την αναγκαία τεχνογνωσία, του ΙΜΟ και την έμπρακτη υποστήριξη του Οργανισμού σε όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, ως βασικό στοιχείο συγκερασμού της προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης των θαλασσίων μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες Υπουργοί αναγνώρισαν την καθοριστική συνεισφορά της ναυτιλίας στη διεξαγωγή του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού εμπορίου, με τον πλέον περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την πρόσφατη υιοθέτηση από τον ΙΜΟ της αρχικής Στρατηγικής για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Παράλληλα συμφώνησαν στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας τόσο μεταξύ των τριών χωρών όσο και με τα λοιπά Κράτη Μέλη της ΕΕ και του ΙΜΟ καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της στρατηγικής ΙΜΟ για τη μείωση των αερίων εκπομπών και η πλέον λειτουργική εφαρμογή, από 1.1.2020, των νέων μειωμένων ορίων περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων ναυτιλίας, με παράλληλη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου και των ίσων όρων ανταγωνισμού (level playing field) για την παγκόσμια ναυτιλία.

Επίσης οι τρεις Υπουργοί συμφώνησαν για εποικοδομητική συνεργασία των τριών χωρών, ενόψει της έναρξης συζητήσεων στο Συμβούλιο της Ε.Ε. επί των νέων προτάσεων της Ευρ. Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα και για της Οδηγίας για την εκπαίδευση των ναυτικών. Για τον καλύτερο συντονισμό ενόψει των επικείμενων συζητήσεων επί όλων των επίκαιρων ναυτιλιακών θεμάτων, συμφωνήθηκε η σύσταση τριμερούς κατευθυντήριας επιτροπής (Steering Committee) σε υπηρεσιακό επίπεδο, με συμμετοχή όλων των αρμόδιων τμημάτων των ναυτιλιακών τους διοικήσεων.

Ο κ. Κουρουμπλής ενημέρωσε τους ομολόγους του αναφορικά με πρωτοβουλίες που προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής με στόχο την προώθηση της ισοπολιτείας των νησιωτών και της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Ο Έλληνας Υπουργός απευθυνόμενος στους ομολόγους του επανέλαβε την πρότασή του για συγκεκριμενοποίηση της έννοιας της «νησιωτικότητας», υπό το πρίσμα σύγχρονων πολιτικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε, με γνώμονα τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Οι δύο Υπουργοί της Κύπρου και της Μάλτας συμφώνησαν να υποστηρίξουν από κοινού τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τις τρείς πλευρές να συμφωνούν στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας τους επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τόσο στο πλαίσιο των οργάνων της Ε.Ε. όσο και στον ΙΜΟ αποδίδοντας έμφαση στους τομείς ναυτιλιακής πολιτικής, ναυτικής εκπαίδευσης και εργασίας, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η επόμενη τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο στη Μάλτα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κύπρο ο κ. Κουρουμπλής συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωνά Νικολάου και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε ευρύ πεδίο λειτουργιών ακτοφυλακής.

Διαβάστε ακόμα