Συρρίκνωση εσόδων και αυξημένες ζημιές το 2012 για την Hellenic Seaways

Συρρίκνωση εσόδων και αυξημένες ζημιές κατέγραψε το 2012 η εταιρεία Hellenic Seaways, μεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία επί σειράν ετών, η οποία με στόλο συμβατικών και ταχύπλοων σκαφών εξυπηρετεί τις θαλάσσιες μεταφορές με την Κρήτη και με άλλα νησιά των Κυκλάδων, του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδά της επιχείρησης τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 111,42 εκατ. ευρώ, από 144,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι πτώση 22,8% (-32,90 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω παράλληλης μείωσης της επιβατικής κίνησης, των δρομολογημένων πλοίων και του αριθμού των δρομολογίων των πλοίων της.

Συγχρόνως, η Hellenic Seaways κατέγραψε μεικτές ζημιές 7,09 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 5,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-12,58 εκατ. ευρώ), αλλά και ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,89 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-13,46 εκατ. ευρώ).

Τελικώς η επιχείρηση (πρόεδρος Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης, αντιπρόεδρος Αντώνιος Β. Αγαπητός, γενικός οικονομικός διευθυντής Νικόλαος Δ. Αρτέμης) παρουσίασε ζημιές προ φόρων 34,85 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι αντίστοιχων ζημιών 29,47 εκατ.

ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 18,2% (-5,38 εκατ. ευρώ). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης οι καθαρές ζημιές ήταν 34,90 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 29,52 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες επίσης κατά 18,2% (επίσης -5,38 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαια της Hellenic Seaways, η οποία ιδρύθηκε το 1999, στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 138,51 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 41,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 336,89 εκατ. ευρώ, το 43,3% των οποίων αφορά βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια (146,01 εκατ. ευρώ).

Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (28,00 εκατ. ευρώ) ήταν ίσο προς το 15,1% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (185,51 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων υπολοίπου 157,42 εκατ. ευρώ έχουν τεθεί ναυτικές υποθήκες επί πλοίων της, συνολικού ποσού 291,84 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2012 ο όμιλος, συμπεριλαμβανομένων της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, στα νησιά Μάρσαλ και στη Λιβερία, απασχολούσε 530 εργαζομένους, έναντι 520 στα τέλη του 2011 (+1,9%).

Η μητρική εταιρεία, που εδρεύει στον Πειραιά, κατέγραψε έσοδα 91,52 εκατ. ευρώ έναντι 129,05 εκατ. ευρώ το 2011 και καθαρές ζημιές 29,08 εκατ. ευρώ έναντι 21,82 εκατ. ευρώ το 2011.

ΑΜΠΕ

Διαβάστε ακόμα