Κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ για την Cosco Ναυτιλιακή Ελλάς

Αυξημένα κέρδη κατέγραψε το 2012 η ναυτιλιακή-μεταφορική εταιρεία Cosco Ναυτιλιακή Πρακτορειακή Ελλάς.

Η εταιρεία αποτελεί μία από τις περίπου 300 θυγατρικές της China Ocean Shipping Company (Cosco) παγκοσμίως και ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από 17 χρόνια εν είδει αντιπροσωπείας, πολύ πριν ο κινεζικός όμιλος επενδύσει στο λιμάνι του Πειραιά, μέσω έτερης θυγατρικής του.

Σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Cosco Ναυτιλιακή Πρακτορειακή Ελλάς ανήλθαν, πέρυσι, σε 13,79 εκατ. ευρώ, από 11,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 20,8%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν, το 2012, 3,65 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,06 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, βελτιωμένα κατά 19,3%.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των φόρων, ήταν ύψους 2,87 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,37 εκατ. ευρώ, το 2011, αυξημένα κατά 21,1% και ίσα προς το 96,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια του έτους. Η επιχείρηση εδρεύει στον Πειραιά και διευθύνεται από τους Fu Haichao και Sun Zhanbo, οι οποίοι κατέχουν τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της, αντιστοίχως.

dealnews.gr

Διαβάστε ακόμα