«4th Maritime Trends Conference»: Οι προκλήσεις της Ναυτιλίας για τους εργαζόμενους

4th_maritime_trends_conference_Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου “4th Maritime Trends Conference”, το οποίο διοργανώθηκε στις 14 Μαΐου 2016, από τον κορυφαίο ταξιδιωτικό οργανισμό Marine Tours, με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Φέτος το Συνέδριο, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του “Trends in Crew Management”, είχε ως στόχο του την επιμόρφωση των στελεχών του κλάδου, αναφορικά με τις ιδιαίτερες προκλήσεις, που επιφυλάσσει το δυναμικό περιβάλλον της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τον θεσμό τίμησαν με την παρουσία τους περισσότερα από 245 στελέχη από 110 ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και πλήθος διακεκριμένων εκπροσώπων της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του Συνεδρίου, καθώς και οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών οδήγησαν σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, αλλά και σε γόνιμους προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον της ναυτιλίας.

Στα πλαίσια του πρώτου πάνελ του Συνεδρίου, ο κ. George Xiradakis, Founder-Managing Director, XRTC Business Consultants, επεσήμανε τη σημασία της διαχείρισης πληρωμάτων στη βιώσιμη λειτουργία, όχι μόνο της ναυτιλιακής επιχείρησης, αλλά και του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου. Στην παρουσίασή του έκανε αναφορά στην πρωτεύουσα θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της Ναυτιλίας, κατέχοντας το 29% της αντίστοιχης αγοράς, ενώ, παράλληλα, εστίασε στο μείζον ζήτημα της τραπεζικής χρηματοδότησης, από την οποία χρηματοδοτείται το 92% των επενδύσεων στον κλάδο.

Στον πυρήνα της ομιλίας του κ.Theodore Chouliaras, President of the Shipping Finance Consultants UPMARITIME LONDON Ltd., βρέθηκε η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στο χώρο της Ναυτιλίας και ειδικά αυτών που αφορούν στο πετρέλαιο, αναδεικνύοντας τα οφέλη που συνεπάγονται για τη Ναυτιλία οι χαμηλές τιμές αυτού.

Ο πρώτος κύκλος ομιλιών ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Jakub Walenkiewicz, Principal Market Analyst, DNV GL, στην οποία αναπτύχθηκε εκτενώς το ζήτημα των σύγχρονων ναυτιλιακών κύκλων και αναδείχθηκαν οι διαφορές του τρόπου εξέλιξής τους και των μορφών τους, σε σχέση με το παρελθόν. Στα πλαίσια της ομιλίας του, ο κ. Walenkiewicz αναφέρθηκε και στην αγορά του ξηρού φορτίου, αναδεικνύοντας τα λάθη που εμπεριέχει η τακτική των πλοιοκτητών για υπερβολικές παραγγελίες και τις αρνητικές συνέπειες αυτής της τακτικής για τον κλάδο.

Στο δεύτερο πάνελ, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ. Bengt Schager, HMON- Maritime Psychologist and part owner, Marine Profile AB σχετικά με το κρείσσονος σημασίας ζήτημα της ψυχολογίας των πληρωμάτων, κατόπιν παραμονής τους εν πλω για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και σχετικά με τον βέλτιστο χειρισμό τους, ώστε να απομειώνεται η πιθανότητα ανθρώπινων λαθών, που σχετίζονται με την κακή ψυχολογία.

Στη συνέχεια, ο κ. Michael Spanos, Managing Director, Global Sustain αναφέρθηκε στην αειφόρο περιβαλλοντική ανάπτυξη, όπως αυτή καθορίζεται από τις Οδηγίες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Blueprint) και την Πρωτοβουλία του Sustainable Shipping Initiative. Κατά τον διακεκριμένο ομιλητή, η επιτυχημένη διαχείριση πληρώματος οφείλει να εστιάζει στους εξής πυλώνες: Εμπειρία, Προσόντα και Ανταγωνιστικότητα.

Στην τελευταία ομιλία του πάνελ, η κα. Joanna Koukouli, Claims Manager, The American Club, ως εκπρόσωπος του αμερικανικού P&I Club πραγματοποίησε μια σύντομη ιστορική αναδρομή του Προγράμματος PEME, ενός πακέτου εξετάσεων για τους ναυτικούς, το οποίο απέδειξε ότι σταδιακά οδηγεί σε τεράστια εξοικονόμηση πόρων. Η κα Κουκουλή ανέλυσε την Πολιτική και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος PEME και τους στόχους που εκείνο προσπαθεί να επιτύχει, αναφορικά με την προστασία υγείας των ναυτικών.

Ο εκπρόσωπος της Etihad Airways, κ. David Granville, Sales Opportunities Manager, κατέθεσε την πολύτιμη πείρα του αναφορικά με την άριστη εξυπηρέτηση πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εν λόγω αεροπορική εταιρεία έχει εντρυφήσει στα ταξίδια στελεχών προσφέροντας εδώ και χρόνια ταξιδιωτικές εμπειρίες που εστιάζουν στην άνεση, την πολυτέλεια, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και βεβαίως την ασφάλεια των ταξιδιωτών και όλα αυτά με ισορροπημένα κοστολόγια για την εταιρία και περιορισμένες επιβαρύνσεις για το περιβάλλον.

Στα πλαίσια του τελευταίου πάνελ, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν από τον κ. Konstantinos Poulis, PhD-General Manager Epsilon, αναφορικά με τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες της επένδυσης στη διαχείριση πληρωμάτων εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Στα θετικά μίας τέτοιας κίνησης συγκαταλέγονται η αύξηση της φήμης και της παραγωγικότητας και η βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων, ενώ στα αρνητικά συγκαταλέγονται η αύξηση των απαιτήσεων από το πλήρωμα, η πολυπλοκότητα του συστήματος και το υψηλό κόστος.

Διαβάστε ακόμα