Αναβολή του Συνεδρίου “Ναυτιλιακή Κύπρος” για το 2022

Παρά την σημαντική βελτίωση των υγειονομικών δεδομένων, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου “Ναυτιλιακή Κύπρος” η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών αποφάσισε τον επαναπρογραμματισμό του Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, η Οργανωτική Επιτροπή λαμβανομένου υπόψη:
(α) των διαχρονικών στόχων του Συνεδρίου που είναι, μεταξύ άλλων, η συνεύρεση και η δικτύωση της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας γεγονός που προϋποθέτει φυσική παρουσία,
(β) του παγκόσμιου χαρακτήρα του Συνεδρίου που παραδοσιακά προσελκύει ομιλητές και συνέδρους από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του κόσμου
(γ) της αισθητά μειωμένης χωρητικότητας του Συνεδριακού και Εκθεσιακού χώρου λόγω της τήρησης των μέτρων αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα για συνέδρια και εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους έκρινε σκόπιμο όπως το Συνέδριο που ήταν προγραμματισμένο για τις 10-13 Οκτωβρίου 2021 μεταφερθεί για τις 9-12 Οκτωβρίου 2022, διαφυλάσσοντας έτσι τον ποιοτικό χαρακτήρα και την όλη φιλοσοφία του Συνεδρίου.

Η νέα ημερομηνία έχει ήδη κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και το Συνέδριο θα ενταχθεί στο διεθνές ναυτιλιακό καλεντάρι του 2022.

Διαβάστε ακόμα