Αυστραλία: Επιβολή περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά της Ρωσίας

– Προς όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας

Η Αυστραλία υιοθέτησε και εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας.

Ειδικότερα, με την από 10/3/2022 Απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας απαγορεύεται, από 26 Απριλίου 2022, η εισαγωγή από τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, πετρελαίου και προϊόντων του, φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων (π.χ. κάρβουνο, λιγνίτης), πίσσα/κοκ, έλαια ασφαλτούχων ορυκτών, αέριων υδρογονανθράκων κ.λπ.

Επίσης, με νεότερη Απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας, η οποία εκδόθηκε στις 19/3/2022, απαγορεύεται, από 20 Μαρτίου 2022, η εξαγωγή στη Ρωσία μεταλλευμάτων αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένου του βωξίτη, της αλουμίνας και συναφών προϊόντων.

Τα πλήρη κείμενα των νομοθετικών πράξεων, καθώς και έγγραφα ευρύτερης πληροφόρησης που αφορούν στην απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών από και προς τη Ρωσία, αντίστοιχα, δύναται να αναζητηθούν στους κάτωθι ιστότοπους:

https://www.dfat.gov.au/news/news/russia-australia-prohibits-export-aluminium-ores-alumina-and-related-products-russia

https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime

https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/sanctions-snapshot-russia-ukraine-regime.pdf

https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions

Τυχόν ερωτήσεις για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων δύνανται να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Κυρώσεων (Australian Sanctions Office) μέσω της ιστοσελίδας: https://pax.dfat.gov.au

Διαβάστε ακόμα