Εγκρίθηκε το καταστατικό ”Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε.”

Το καταστατικό του νεοσύστατου «Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ» ενέκρινε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, στο πλαίσιο της εθνικής λιμενικής στρατηγικής του υπουργείου και των παρεμβάσεων για τη διοικητική συνένωση λιμένων.

Συγκεκριμένα, το Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρία, ώστε, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΝΑ, να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα.

Στη νέα εταιρεία συγχωνεύονται δέκα Λιμενικά Ταμεία του Νομού Ευβοίας, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμα