Επέστρεψε το Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ»

Στο λιμένα των Οινουσσών κατέπλευσε το Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ» μετά το επιτυχές πέρας του δεξαμενισμού και των επιθεωρήσεων, που έγιναν στο πλοίο για τη λήψη των απαιτούμενων πιστοποιητικών.