Αυξήθηκε το ”τονάζ” του ελληνόκτητου στόλου

Ποιοτική αναβάθμιση υφίσταται συνεχώς ο ελληνόκτητος στόλος, καθώς ακολουθείται πιστά η πολιτική περί την ποιότητα, της οποίας ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο ο ελληνικός εφοπλισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Committee τα οποία προέρχονται από το LLOYD’S REGISTER και το Fairplay, στον πίνακα 1 φαίνεται ότι σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους, ο ελληνικά ελεγχόμενος στόλος μειώθηκε όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων αλλά αυξήθηκε από άποψη DW και GT.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνικά ελεγχόμενου στόλου μειώθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους κατά 0.3 χρόνια και σήμερα είναι 2.35 χρόνια, κάτω από τη μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου.

Η μέση ηλικία του ελληνικά ελεγχόμενου στόλου ανέρχεται σήμερα στα 10.2 έτη έναντι 20.3 ετών το 2000, με αντίστοιχη μείωση της ηλικίας σε σχέση με το GT.

Ειδικότερα, όσον αφορά το GT, η μέση ηλικία των ελληνικών πλοίων είναι πλέον τα 7,7 χρόνια, έναντι 7,8 χρόνων το 2011 και από άποψη DWT, 7,6 χρόνια – Το ίδιο με πέρυσι.

Ο μέσος όρος ηλικίας του υπάρχοντος ελληνικού στόλου σημαία παραμένει ίδιος όσον αφορά τα πλοία (11,3 χρόνια), αλλά έχει αυξηθεί ελαφρώς σε GT (8 χρόνια έναντι 7,8 χρόνια το 2012) και από άποψη DW ως 7,7χρόνια έναντι 7,4 ετών το 2012.

Η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου μειώθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του έτους, δηλαδή 12,7 έτη έναντι 12,8 έτη το 2012 όσον αφορά τα πλοία, αλλά παρέμειναν ίδιες σε GT (στα 8,5 χρόνια) και σε DWT (σε 8 χρόνια).

Ο μέσος όρος ηλικίας του υπό ελληνική σημαία στόλου παραμένει ίδιος όσον αφορά τα πλοία, (11.3 έτη) αλλά αυξήθηκε ελαφρώς από άποψη GT στα 8 έτη έναντι 7.8 ετών το 2012 και από άποψη DW, στα 7.7 έτη έναντι 7.4 ετών το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 21.3.2013, ελληνικά συμφέροντα ήλεγχαν 3.677 πλοία διαφόρων κατηγοριών, από συνολικά 264.054.167 συνολικά DWT και 155.904.976 συνολικά GT. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, αυτό αντιπροσωπεύει μια μείωση 86 πλοίων, αλλά αύξηση 1.282.353 DWT και 83.408.057 GT.

Το συνολικό DWT είναι υψηλότερο από ποτέ. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται 282 πλοία, διαφόρων κατηγοριών, των 18.394.358 GT, υπό παραγγελία.

(Πέρυσι 437 πλοία, των 25.471.448 GT, βρίσκονταν υπό παραγγελία για ελληνικά συμφέροντα).

Μείωση παρουσίασε επίσης και ο στόλος υπό ελληνική σημαία, που περιλαμβάνει τώρα 829 πλοία, των 73,449,021 DWT και 43,316,618 GT, έναντι 862 πλοίων των 74,504,230 DWT και 43,632,701 GT το 2012.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στις προηγούμενες ανησυχίες σχετικά με την διαρθρωτική οργάνωση της διοίκησης της ελληνικής σημαίας, μιας κατάστασης η οποία βρίσκεται τώρα σε διαδικασία επίλυσης. Θετικό στοιχείο είναι επίσης το γεγονός ότι η μείωση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο του περασμένου έτους, ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να αποδοθεί στην επιστροφή πλοίων, ή στην εγγραφή τους στο πλαίσιο του εθνικού μητρώου το οποίο εξακολουθεί να παραμένει πρώτη επιλογή.

Τα στοιχεία για το 2013 περιλαμβάνουν 64 πλοία υπό κατασκευή των από 5.343.260 GT και 7.482.046 DWT. Επίσης το Committee χαρακτηρίζει ικανοποιητικό το γεγονός ότι το «καθαρό» cargo αλλά και άλλοι τύποι φορτηγών πλοίων σε συσχετισμό με τον με το παγκόσμιο στόλο του αντίστοιχου τύπου για το 2012, έχει αυξηθεί ή διατηρηθεί σταθερό.

theseanation.gr

Διαβάστε ακόμα