Τελεσίγραφο του Λιμενικού Ταμείου στις πλοιοκτήτριες εταιρείες

Τελεσίγραφο μέχρι τις 15 Μαΐου έδωσε το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου σε όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρίες της περιοχής, ώστε να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος για τα τουριστικά ταξίδια.

Αν μέχρι τα μέσα του μήνα οι εταιρίες δεν καταθέσουν στο ταμείο την εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 20% των εισπράξεων της περσινής χρονιάς τότε το Λιμεναρχείο της Ρόδου θα απαγορεύσει τον απόπλου των σκαφών για κάθε ταξίδι.

Η απόφαση οριστικοποιήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της διοίκησης του δημοτικού λιμενικού ταμείου νότιας Δωδεκανήσου, κατά την οποία δόθηκε το πράσινο φως για την πιστή εφαρμογή των νόμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρίας «Δωδεκάνησος Ν.Ε.» ο οποίος μάλιστα σε συνέχεια του θέματος από την προηγούμενη συνεδρίαση του σώματος ζήτησε την εφαρμογή του νόμου για όλες τις εταιρίες αφού μέχρι σήμερα είναι η μοναδική εταιρία που καταβάλλει εγγυητική επιστολή στο ΛΤΝΔ.

Έτσι σχετικό έγγραφο βρίσκεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας στα χέρια των εταιριών, καθώς επίσης και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, ώστε το τελευταίο να εφαρμόσει την απαγόρευση απόπλου μετά τις 15 Μαΐου, στην περίπτωση που του δοθεί εντολή από το ταμείο.

Σημειώνεται ότι από το 1996 ισχύει νόμος σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρίες που πραγματοποιούν τουριστικά ημερήσια ταξίδια οφείλουν να καταθέτουν εγγυητική επιστολή για τη λεγόμενη «καλή διαχείριση και απόδοση των λιμενικών τελών για τα εισιτήρια των επιβατών». Σε τοπικό επίπεδο όμως ο νόμος δεν εφαρμόζεται με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί χρέη προς το ταμείο από τις εταιρίες που αποφεύγουν να καταβάλλουν τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στα θεσμοθετημένα υπέρ αυτού τέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση της διοίκησης του ταμείου το μήνα Μάρτιο όπου και πάλι συζητήθηκε το θέμα και αποφασίστηκε να παρθούν μέτρα για την είσπραξη των οφειλών, έγινε γνωστό ότι μέχρι τις 31/12/2012 τα συνολικά χρέη ανέρχονταν στα 143.025 ευρώ.

Μάλιστα μία από τις εταιρίες χρωστά στο ΛΤΝΔ ποσό 68.000 ευρώ και μάλιστα είναι και ο μεγαλύτερος οφειλέτης του.

rodiaki.gr

Διαβάστε ακόμα