ΠΝΟ: Οι Έλληνες ναυτικοί δεν εξομοιώνονται με τους δημόσιους υπαλλήλους

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με σημερινό έγγραφο της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλη καταγγέλλει ως εντελώς απαράδεκτη την στάση και τις ενέργειες της διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ),  με την οποία χωρίς κανένα δικαίωμα και όλως παρανόμως ενέταξε από 1-1-2013 τους ναυτικούς που απασχολεί στις ρυθμίσεις των διατάξεων του Ν. 4024/2011 περί του ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, καταργώντας έτσι πραξικοπηματικά και αυθαίρετα αυτή την ίδια την έννοια του «ναυτικού» όπως αυτή ορίζεται από τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και αγνοώντας προκλητικά τις ειδικότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του Κλάδου και όλες τις σχετικές διατάξεις περί του ναυτικού επαγγέλματος.

Από την απλή ανάγνωση των σχετικών διατάξεων του Ν.4024/2001 αβίαστα προκύπτει ότι στις εν λόγω διατάξεις σε καμία περίπτωση δεν υπάγονται οι ναυτικοί της Α.Ε.ΔΙ.Κ., οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται ως πλοηγοί και μέλη πληρωμάτων πλοηγίδων της Διώρυγας Κορίνθου με ναυτικά φυλλάδια, αμειβόμενοι με τις εκάστοτε ισχύουσες Σ.Σ.Ε. του κλάδου τους και ασφαλιζόμενοι και φορολογούμενοι όπως οι λοιποί Έλληνες ναυτικοί και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν είναι, ούτε εξομοιώνονται με τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σχετική εξώδικη διαμαρτυρία απέστειλε το ίδιο το σωματείο των εργαζομένων ναυτικών-πλοηγών και συγκροτημένων πληρωμάτων της Διώρυγας Κορίνθου, το οποίο γνωστοποίησε και στην Ομοσπονδία μας».

Διαβάστε ακόμα