Νέο προεδρείο στη Διεθνή Ναυτική Ένωση

Ανακοινώνεται ότι μετά την αποδοχή από το Δ.Σ. της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης της παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αυτού κ. Ν.Αρβανίτη, ως και του μέλους του Δ.Σ. κ. Δ.Οικονόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως κατά τη σημερινή συνεδρίασή του προέβη στην επανακατάρτιση του Προεδρείου και στην ανασύνθεση του Συμβουλίου ως ακολούθως:Πρόεδρος  Χατζηαντωνίου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος  Κωστόπουλος Φίλιππος

Γεν.Γραμματέας  Ματαράγκας Ανακρέων

Ταμίας  Μπούτος Αθανάσιος

Μέλη  Καρακώστας Άγγελος, Μούσκος Κωνσταντίνος, Καρώνης Βασίλειος, Καλλίτσης Γεώργιος, Δούκας Αντώνιος

Το Προεδρείο της Ενώσεως επιβεβαιώνει τη συνέχιση καταβολής των προσπαθειών και από την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ν.Ε., προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των εκάστοτε εμφανιζομένων προβλημάτων για την προστασία, την βελτίωση και την προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ηθικών συμφερόντων των Μελών του.

Επίσης το νέο Προεδρείο της Δ.Ν.Ε. επανεπιβεβαιώνει τις θέσεις του υπέρ της ιδιωτικοποίησης των Φορέων παροχής λιμενικών υπηρεσιών, σε ότι δε αφορά την εκμετάλλευση των μεγάλων λιμένων της Χώρας θα πρέπει να παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες για την ταχεία και ομαλή διακίνηση των φορτίων, υψηλή παραγωγικότητα, μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, αξιοπιστία, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων, ανταγωνιστικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, σύνδεση με οδικές αρτηρίες και σιδηροδρομικές γραμμές, απλοποίηση των τελωνειακών και λοιπών διατυπώσεων και διαδικασιών, εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων Logistics, ως και σαφή πελατοκεντρικό χαρακτήρα.

portnet.gr

Διαβάστε ακόμα