ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αρκετή κινητικότητα στις αγοραπωλησίες πλοίων ξηρού φορτίου

Σε αντίθετα άκρα κινήθηκε ο τομέας των αγοραπωλησιών αφού αρκετή κινητικότητα είχαμε στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου ενώ καμία πράξη δεν έγινε στα δεξαμενόπλοια.

Στα πλοία ξηρού φορτίου γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Kamsarmax, το ‘TORM SALTHOLM’ 83.685 DWT (2008 – Sanoyas) πουλήθηκε σε
Έλληνες στα $ 19,2 εκ.

✏ Στα Supramax, το ‘VANDA COLOSSUS’ 55.863 DWT (2006 – Kawasaki) και το ‘ARANDA COLOSSUS’ 55.814 DWT (2006 – Kawasaki) αγοράστηκαν en-bloc από Έλληνες περίπουστα $ 30 εκ. με παράδοση Φεβρουάριο-Μάρτιο. Το ‘BAYTUR’ 52.261 DWT (2001 – Daedong) πουλήθηκε στα $ 13,6 εκ.

✏ Στα Handymax, το ‘GLOBAL GLORY’ 45.769 DWT (1998 – Tsuneishi) αγοράστηκε στα ψηλά $
7 εκ.

✏ Στα Handysize, τα Loggers ‘CHARLOTTE BULKER’ 32.132 DWT (2007 – Mitsubishi) και το
‘FORTUNE AMARYLLIS’ 32.114 DWT (2007 – Hakodate) αγοράστηκαν en-bloc από την Pacific Basin στα $ 34 εκ. Το ‘CS SAVANNAH’ 28.685 DWT (2000 – Imabari) αγοράστηκε από Έλληνες στα χαμηλά $ 9 εκ. και το ‘SCAN BULKER’ 27.308 DWT (1995 – Mitsubishi) πουλήθηκε στα ψηλά $ 5 εκ.

gmoundreas.gr