Οι Ελλήνες εφοπλιστές πολλαπλασιάζουν τα deals με ξένα funds

Του Ηλία Γ. Μπέλλου

Αν υπάρχει ένας ελληνικός κλάδος που μπορεί να καυχιέται ότι αντλεί ήδη σημαντικότατες χρηματοδοτήσεις από τα private equities αυτός είναι η ελληνική ναυτιλία. Αυτό προκύπτει από τις αλλεπάλληλες συμφωνίες το τελευταίο έτος αλλά και από την παρουσία δεκάδων πλοιοκτητών και εκπροσώπων ναυτιλιακών σε forum που έλαβε χώρα στην Αθήνα το προηγούμενο 48ωρο που κάλυψε και αυτό το αντικείμενο.

Τόσο τα ονόματα των funds και των εφοπλιστών όσο και το ύψος των κεφαλαίων δείχνουν πως ο γάμος των δυο πλευρών, που ήρθε ως αποτέλεσμα της απροθυμίας ή και αδυναμίας των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τα τελευταία έτη την ποντοπόρο μπορεί να είναι μια επιτυχημένη υπόθεση.

Στην ολοένα και μακρύτερη λίστα των επιχειρηματιών που αντλούν πιστώσεις από ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα προστέθηκε τώρα και η Blue Wall Shipping συμφερόντων των αδελφών Γιώργου και Στάθη Γουρδομιχάλη η οποία πρόσφατα αγόρασε το πέμπτο της πλοίο μετά από συμφωνία με ξένο private equity. Το ύψος των κεφαλαίων που έλαβαν ως επένδυση οι δυο Έλληνες εφοπλιστές ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Μεγάλα private equities όπως το Oaktree Capital, το Carlyle Group και το York Capital έχουν ήδη όμως δεσμεύσει πολλές εκατοντάδες δολάρια για κοινοπραξίες με Έλληνες εφοπλιστές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το Oaktree Capital του οποίου τα υπό διαχείριση κεφάλαια είναι της τάξης των $77 δισεκατομμυρίων και έχει συστήσει κοινοπραξία με την Oceanbulk, συμφερόντων Πέτρου Παππά με βάση την οποία το συνολικό κεφάλαιο που ενδέχεται να τοποθετηθεί σε ποντοπόρα ενδέχεται να φτάσει το 1,3 δισ. δολ. Στην τρέχουσα συγκυρία τα τοποθετημένα κεφάλαια υπολογίζονται πλησίον των 500 εκατ.

Και το York Capital συνέστησε φέτος κοινοπραξία με Έλληνα εφοπλιστή και συγκεκριμένα με την εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή Costamare, συμφερόντων Κωστή Κωνσταντακόπουλου, η οποία προβλέπει επενδύσεις έως και 500 εκατ. δολ.

Άλλα deal είναι αυτό του private equity Kelso & Co με την Technomar Shipping, συμφερόντων των επιχειρηματιών Γ. Γιουρούκου, Α. Στέγγου και της Euromare συμφερόντων Αριστείδη Πίτα με τα private equity Eton Park Capital Management και Rhone Capital 3. Η λίστα των σχετικών επενδύσεων στην ελληνόκτητη ποντοπόρο δεν σταματάει εδώ αλλά περιλαμβάνει και άλλα γνωστά ονόματα όπως αυτά των Carlyle Group και Perella Weinberg.

Εκατοντάδες από τις αγορές πλοίων και τις νέες ναυπηγήσεις που ανακοινώνονται τους τελευταίους μήνες από ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές είναι επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων και private equity funds. Συνολικά έχουν γίνει γνωστές δεσμεύσεις ξένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 2 δισ. δολ. για συνεργασίες με Έλληνες πλην όμως πολλοί πιθανολογούν ότι το πραγματικό ποσό είναι ακόμα μεγαλύτερο οι ρήτρες εμπιστευτικότητας και επιχειρηματικής δεοντολογίας όμως αποτρέπουν την δημοσιοποίησή τους.

Τα private equities δείχνουν επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο σε πλοία που είναι «στο νερό» και μπορούν να έχουν άμεσο “cash-flow generation” όσο και σε συμβόλαια ναυπηγήσεως νέων -συχνά «οικολογικών»- πλοίων εξαιτίας της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων και της άμεσης εναρμόνισης με τους νέους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το 2015.

capital.gr

Διαβάστε ακόμα