Διαδικτυακό σεμινάριο Isps Internal Auditor

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) σε συνεργασία με την Theta Marine Consulting, διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: ISPS Internal Auditor , την Τρίτη και Τετάρτη 07 – 08 Απριλίου.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επισκεφθείτε την διεύθυνση:
www.thetamarine.net/webpubliccourses