Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανέλκυση του ναυαγίου φορτηγίδας ΑΛΙΚΗ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 05

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά, ναυαγίου φορτηγίδας ΑΛΙΚΗ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 05 περιοχής αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Την 20/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μμ ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά, του ναυαγίου φορτηγίδας ΑΛΙΚΗ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 05 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων στο Νταμάρι Κυνόσουρας.

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη διαγωνισμού εδώ