Διάλεξη με θέμα: » Επιβάτης με Αναπηρία :Υποκείμενο Δικαιωμάτων, Όχι αντικείμενο Υποχρεώσεων»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού διοργανώνουν στις 26/02/2019 στο Hellas Liberty διάλεξη με θέμα

» Επιβάτης με Αναπηρία :Υποκείμενο Δικαιωμάτων, Όχι αντικείμενο Υποχρεώσεων»