Δήλωση επανεξέτασης μαθημάτων υποψηφίων Α &Β Τάξης Ε.Ν ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α &Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρακαλούνται όπως οι υποψήφιοι σπουδαστές Α΄ & Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κανονική εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 με ημερομηνία έναρξης την 19/6/2020 όπως συμπληρώσουν τις απαιτούμενες δηλώσεις επανεξέτασης , που επισυνάπτονται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α ΜΗΧ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Β ΜΗΧ (Ν.Κ)
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Β ΜΗΧ (Π.Κ)
Η κατάθεση των δηλώσεων μπορεί να γίνει είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kesenm@hcg.gr είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία της Σχολής ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εως και τις 16/6/2020 .