Εισροή υδάτων σε φορτηγό πλοίο στην Καλαμάτα

eisroh_udatwn_se_forthgo_ploio_

Μικρή κλίση δεξιά παρατηρήθηκε, απογευματινές ώρες χθες, από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, στο Φ/Γ «ΝΙΣΥΡΟΣ» Ν.Π. 10348 το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο στο λιμένα Καλαμάτας και τελεί υπό απαγόρευση απόπλου, λόγω εισροής υδάτων στο κύτος Νο2.

Κατόπιν ελέγχου από το τοπικό κλιμάκιο ελέγχου πλοίων, διαπιστώθηκε ρήγμα στο εσωτερικό του ανωτέρου κύτους, επί του δεξιού στεγανού διαμερίσματος, μήκους 0,10m και πλάτους 0,02m. Η εισροή υδάτων οφείλεται σε πλήρωση ανωτέρω στεγανού διαμερίσματος λόγω ύπαρξης πιθανού ρήγματος στο εξωτερικό τμήμα αυτού.

Άμεσα ενημερώθηκε ο φορέας διαχείρισης του λιμένα και με τη συνδρομή στελεχών της οικείας Λιμενικής Αρχής ξεκίνησε η απάντληση των υδάτων προκειμένου καταστεί δυνατή η προσωρινή στεγανοποίηση του ρήγματος.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση και δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την πλευστότητα το Φ/Γ πλοίου.

Διαβάστε ακόμα