Επαναλαμβανόμενες απεργίες στα λιμάνια από την Πέμπτη

ÐÅÉÑÁÉÁÓ-ÓõãêÝíôñùóç êáôÜ ôçò ðþëçóçò ôïõ ÏËÐ óôçí Ðëáôåßá ÊáñáúóêÜêç êáé ðïñåßá óôï Õð. Íáõôéëßáò ,Ôñßôç 11 Ìáñôßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Σε 48ώρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις καλούν από την Πέμπτη τα συνδικάτα των λιμενεργατών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας στην πώληση του μετοχικού κεφαλαίου των δύο λιμανιών και ζητώντας τη διασφάλιση των εργασιακών τους θέσεων.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το Σαββατοκύριακο με τους εργαζόμενους στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας να πραγματοποιούν αποχή από την εργασία Σαββάτου και Κυριακής. Στην Θεσσαλονίκη εδώ και εβδομάδες οι εργαζόμενοι απέχουν από υπερωρίες και εργασία τα σαββατοκύριακα, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στην εμπορική κίνηση της συμπρωτεύουσας.

Η κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα αποφασίστηκε σε από κοινού συνεδρίαση την Παρασκευή της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ και του Συνδέσμου Εποπτών Αρχιεργατών ΟΛΠ.

Στην ανακοίνωση τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν:

«Η κυβέρνηση προχωράει ολοταχώς στην πώληση του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ, παρά τις διαφωνίες των εργαζομένων, αλλά και του συνόλου των κοινωνικών φορέων. Ταυτόχρονα, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις δεν έχει δώσει απάντηση στις θέσεις των εργαζομένων για τη διασφάλιση των θεσπισμένων εργασιακών σχέσεων παρά τη φραστική δέσμευση του πρωθυπουργού.

Αντίθετα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης καταγράφεται αδικαιολόγητη κωλυσιεργία. Τόσο η χθεσινή συνάντηση για τον ΟΛΘ, όσο και η σημερινή αδράνεια της ηγεσίας του ΟΛΠ και του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τον ΟΛΠ οδηγούν σε επικίνδυνη στασιμότητα.

Τα ψέματα τελείωσαν, οι εργαζόμενοι όπως έχουμε από καιρό ξεκάθαρα δηλώσει οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Λιμάνια, χωρίς θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις δεν μπορούν να υπάρξουν, ας το αντιληφθούν οι πάντες».

Σημειώνεται ότι οι κινητοποιήσεις ανακοινώθηκαν λίγες μέρες πριν την έκτακτη γενική συνέλευση της ΟΛΠ ΑΕ, όπου αναμένεται να εγκριθεί η παραχώρηση του ΟΛΠ στο νέο μέτοχο, αλλά και αλλαγές στο καταστατικό, όπως η απώλεια των θέσεων που κατέχουν οι συνδικαλιστές στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στον ΟΛΠ με βάση τα περσινά στοιχεία απασχολούνται 1.121 εργαζόμενοι και στον ΟΛΘ 420. Η συλλογική σύμβαση εργασίας των λιμενεργατών του ΟΛΠ ισχύει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και με την τρίμηνη μετενέργεια, μέχρι το Φθινόπωρο του 2017.

Διαβάστε ακόμα