Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, οι άνεργοι ναυτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιδότηση ανεργίας, διαθέτουν τρία (3) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία και από την τελευταία τους απόλυση έχει μεσολαβήσει διάστημα μικρότερο από ένα (1) έτος, καλούνται να αποστείλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 141, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Παρουσίες ήδη επιδοτούμενων ναυτικών δίδονται τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα: 210-4282790, εσωτερικά 113,114 και 130 ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

ΑΡΧΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΕ 09032021
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Διαβάστε ακόμα