ΠΕΝΕΝ: H παρακράτηση 4% από την κύρια σύνταξη πρέπει να υπολογίζεται επί της καταβαλλόμενης σύνταξης

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

”Ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης 4% από την κύρια σύνταξη για εισφορά προς Κ.Α.Α.Ν από την αρμόδια υπηρεσία του ΝΑΤ θεωρούμε ότι δεν είναι σωστός γιατί δεν υπολογίζεται επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αλλά υπολογίζεται επί του συνόλου της κύριας σύνταξης του 2010.

Από το 2010 οι συντάξεις του ΝΑΤ έχουν υποστεί λεηλασία με την κάθε μορφής εισφορά αλληλεγγύης αλλά ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης 4% υπέρ Κ.Α.Α.Ν δεν άλλαξε ως έπρεπε.

Ζητάμε από την αρμόδια υπηρεσία του ΝΑΤ:

Α) Ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης 4% από την κύρια σύνταξη υπέρ Κ.Α.Α.Ν να υπολογίζεται επί της καταβαλλόμενης σύνταξης αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις που αδίκως έχουν επιβληθεί στους συνταξιούχους απόμαχους του κύματος.

Β) Να επιστραφεί στους συνταξιούχους του ΝΑΤ το επιπλέον ποσό που παρακρατήθηκε παρατύπως από το 2010 και μετά.

Ζητούμε το θέμα να απασχολήσει το Δ.Σ του ΝΑΤ στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του”.

Διαβάστε ακόμα