Η Αυστραλία ανακοινώνει νέα μέτρα biofouling για τα πλοία που καταφτάνουν στην χώρα

Οι νέες απαιτήσεις για τη διαχείριση του biofouling σε διεθνή πλοία που φτάνουν στην Αυστραλία θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου 2022.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Υδάτων και Περιβάλλοντος συνεργάζεται στενά με αυστραλιανές και διεθνείς ναυτιλιακές βιομηχανίες και φορείς εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής για μια σειρά πρωτοβουλιών.

Οι διαχειριστές όλων των πλοίων που υπόκεινται σε έλεγχο biosecurity θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του biofouling πριν φτάσουν στα χωρικά ύδατα της Αυστραλίας. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται μέσω του συστήματος αναφοράς θαλάσσιων αφίξεων (MARS) του τμήματος.

Το τμήμα θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να στοχεύσει επεμβάσεις πλοίων, ανέφερε μια ενημέρωση από ναυτιλιακό πράκτορα GAC.

Οι διαχειριστές πλοίων θα λάβουν λιγότερη παρέμβαση για τη ρύπανση εάν συμμορφώνονται με μία από τις ακόλουθες τρεις αποδεκτές πρακτικές διαχείρισης biofouling: Την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης biofouling ή τον καθαρισμό εντός 30 ημερών πριν από την άφιξη στην αυστραλιανή επικράτεια ή την εφαρμογή εναλλακτικής μεθόδου διαχείρισης biofouling προεγκεκριμένης από το τμήμα.

Μία διαχειρίστρια εταιρεία πλοίων που δεν έχει εφαρμόσει μία από τις τρεις αποδεκτές πρακτικές διαχείρισης biofouling θα υπόκειται σε περαιτέρω ερωτήσεις και αξιολόγηση του κινδύνου biosecurity που σχετίζεται με το biofouling στο πλοίο.

Διαβάστε ακόμα