Η DryShips περιορίζει τις απώλειες του δεύτερου τριμήνου

DryShip_prothira-hreokopias
Η DryShips Inc, Ελληνική εταιρία που κατέχει και χειρίζεται βοηθητικά πλοία και πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, ανέφερε ότι κατέγραψε καθαρές ζημιές ύψους 9,1 εκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σε αντίθεση με τις καθαρές ζημιές 1,4 δις δολαρίων το ίδιο τρίμηνο το 2015.

Η DryShips δήλωσε ότι οι καθαρές ζημιές για το πρώτο μισό του χρόνου περιορίστηκαν στα 115,9 εκατομμύρια δολλάρια από τα 1,4 δις ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα της εταιρίας για το ίδιο τρίμηνο ήταν 13,1 εκ δολάρια, από τα 403,1 ένα χρόνο πριν.

Για το εξάμηνο που τέλειωσε στις 30 Ιουνίου, τα κέρδη της εταιρίες έπεσαν κατακόρυφα στα 25 εκ δολάρια από τα 895,2 στο πρώτο μισό του 2015.

Λόγω της παρατεταμένης ύφεσης στην αγορά της μεταφοράς ξηρού φορτίου, η DryShips ξεκίνησε συνομιλίες με τους δανειστές της για αναδιάρθρωση των χρεών της.

Έξι από αυτές τις τραπεζικές πάγιες διευκολύνσεις έχουν λήξει και η εταιρία δεν κατάφερε να καταβάλει την τελική και μεγαλύτερη (balloon) δόση. Για τις εναπομείνασες πάγιες διευκολύνσεις, η εταιρία επέλεξε να αναστείλει την καταβολή των κυρίων και έντοκων δόσεων για να διατηρήσει την ρευστότητά της.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, το συνολικό χρέος της Dry Ships βρισκόταν στα 224,7 εκατομμύρια δολάρια.

Στα τέλη Ιουλίου, η DryShips έλαβε ειδοποίηση από το Nasdaq Stock Market ότι δεν ήταν πια ευθυγραμμισμένη με τον Κανονισμό Εγγραφής καθώς η τιμή κλεισίματος για τις κοινές μετοχές της ήταν κάτω από το ελάχιστο του ενός δολαρίου ανά μετοχή για 30 συνεχείς εργάσιμες μέρες, από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 26 Ιουνίου 2016.

Στην εταιρία δώθηκε περίοδος χάριτος 180 ημερών, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2017, ώστε να αρχίσει να πληροί και πάλι τις προδιαγραφές.

Αυτό οδήγησε την εταιρία στο να προχωρήσει σε συγχώνευση μετοχών 4-προς-1 ώστε να συμμορφωθεί και πάλι προς τις απαιτήσεις ελάχιστης τιμής του Nasdaq Capital Market.

Αν αποτύχει κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου χάριτος, η DryShip θα μπορεί να αιτηθεί για 180 επιπλέον μέρες.

Η DryShips έχει στην ιδιοκτησία της στόλο 20 Panamax πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου νεκρού βάρους περίπου 1,5 εκατομμυρίων τόνων, και 6 παράκτια ανεφοδιαστικά πλοία, 2 για για ανεφοδιασμό αποβάθρων και 4 για ανάκτηση πετρελαιοκηλίδων.

Διαβάστε ακόμα