Η Κύπρος ξεκινάει Ναυτική Ακαδημία

cyprus_naut_akadimia
Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου στο Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης της Bernhard Schulte Shipmanagement, όπου πρόκειται να στεγαστεί η ακαδημία.

Σύμφωνα με αναφορές στα τοπικά μέσα, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου θα υποδεχθεί τους πρώτους σπουδαστές της τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα παρέχει τετραετή προγράμματα σπουδών που θα καλύπτουν τους τρεις βασικούς τομείς της ναυτιλίας: Ναυτική Επιστήμη, Ναυτική Μηχανική, και Ναυτική Ηλεκτρομηχανική.

Η Ακαδημία πρόκειται να υποδεχτεί από 35 έως 40 σπουδαστές κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας της. Κατά τον δεύτερο χρόνο φοίτησης, όλοι οι σπουδαστές θα υποβληθούν σε πρακτική εκπαίδευση σε ναυτιλιακές εταιρίες της χώρας, ενώ 25 από τους απόφοιτους θα προσληφθούν άμεσα στον κλάδο.

Η Ακαδημία πιστεύει ότι θα πετύχει τους στόχους της και ότι η Κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία θα είναι σε θέση να απασχολήσει Κύπριους junior officers με τίτλο σπουδών της Ακαδημίας, κατέχοντας αυτήν τη στιγμή στόλο 1.677 πλοίων, μεικτό βάρος σε τόννους περίπου 23 εκατομμύρια υπό Κυπριακή σημαία και απασχολώντας 55.000 ναυτικούς.

Διαβάστε ακόμα