Κυρ. Αναστασιάδης: Οκτώ αιτίες εμποδίζουν το home port στην Ελλάδα

Το στίγμα της Διεθνούς Ενωσης της Κρουαζιέρας (CLIA Europe), για την αποτυχία, μέχρι τώρα, ανάπτυξης του home port στη κρουαζιέρα στη χώρα μας, δίνει μιλώντας στη “Ν” ο διευθύνων σύμβουλος της Louis Cruises Κυριάκος Αναστασιάδης.

Η άρση του καμποτάζ, που ήταν το μεγάλο ζητούμενο, έχει υλοποιηθεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, αλλά η ανταπόκριση των κολοσσών της κρουαζιέρας είναι μηδαμινή, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο. Κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιέρας στον κόσμο κατ’ επανάληψη έχουν επισημάνει ότι η Ελλάδα, για να μπορέσει να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τον κλάδο, θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.

Τη… μετάφραση των όσων δηλώνουν τα στελέχη των εταιρειών κρουαζιέρας κάνει σήμερα ο κ. Αναστασιάδης, αφού, όπως τονίζει, η Louis Cruises, με την ιδιότητα και του ιδρυτικού μέλους της Διεθνούς Ενωσης της Κρουαζιέρας (CLIA Europe), είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς, από τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με όλες τις ξένες εταιρείες, ποια είναι τα εμπόδια και ποια προβλήματα λειτουργούν ανασχετικά για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και κυρίως του Home Porting.

«Το κυριότερο απ’ όλα είναι η εξασφάλιση πλαισίου νομικής και οικονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας του ίδιου του κράτους, για την προσέλκυση και εγκατάσταση επενδυτών κρουαζιέρας.

Επίσης η ουσιαστική αναβάθμιση αλλά και σωστή δόμηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές κρουαζιέρας, καθώς και η ανάπτυξη τομέων που θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα από το home porting, όπως οι μετασκευές/επισκευές πλοίων, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και η απασχόληση Ελλήνων από τις εταιρείες κρουαζιέρας με παροχή κινήτρων ανταγωνιστικότητας και φορολογικών ελαφρύνσεων», τονίζει χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Τι χρειάζεται

Εξηγώντας την επιφυλακτική στάση που έχει κρατήσει η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών κρουαζιέρας, αναλύει τους οκτώ άξονες πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η ελληνική πολιτεία.

Ειδικότερα αναφέρει:

– Διαμόρφωση πολιτικής και λήψη μέτρων σε απόλυτη συνεννόηση, διάλογο και επικοινωνία με τις εταιρείες κρουαζιέρας, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνή ανταγωνισμό στη λειτουργία και διαχείριση κρουαζιερόπλοιων, όπως το κόστος εργασίας, τα λιμενικά τέλη, φορολογία κ.λπ.

– Σεβασμός στο δίκαιο και την ισχύ του νόμου από τους ίδιους τους φορείς του Δημοσίου.

– Απαρέγκλιτο δικαστικό σύστημα και απονομή δικαιοσύνης, χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ότι τυχόν διαφωνίες και αντιδικίες θα μπορούν να επιλύονται μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο αντίστοιχο άλλων κρατών, με ισότιμη, δίκαιη αντιμετώπιση και κυρίως χωρίς τη δαιδαλώδη και βασανιστική γραφειοκρατία.

– Παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή της ικανότητας της ελληνικής ναυτοσύνης και ενίσχυση της αξιοπιστίας των φορέων ναυτιλίας.

– Παροχή της δυνατότητας προγραμματισμού για τις εταιρείες κρουαζιέρας, τουλάχιστον για 18 μήνες πιο πριν. Αρκεί να σημειωθεί ότι οι εταιρείες προχωρούν σε μακροπρόθεσμο και όχι βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό των δρομολογίων και ιδιαίτερα των προσεγγίσεων στα λιμάνια προορισμών.

– Ενταξη της Ελλάδας στο χάρτη της ζήτησης της κρουαζιέρας με την παροχή ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των εταιρειών κρουαζιέρας, ιδιαίτερα στα θέματα έκδοσης Visa.

– Αναβάθμιση των υποδομών κρουαζιέρας για τον ασφαλή λιμενισμό των πλοίων και αποφυγή καθυστερήσεων ή κινδύνων κατά τη διάρκεια της από-επιβίβασης των επιβατών, εξασφάλιση ρυμουλκών και μέσων για την αντιμετώπιση πιθανού ατυχήματος.

– Ανεμπόδιστη επίσκεψη προορισμών στην ξηρά και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά των επισκεπτών. Εξασφάλιση λειτουργίας των Μουσείων από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και αναγνώριση της ανάγκης για διευρυμένο ωράριο.

Κορυφαίος προορισμός, δυσανάλογα χαμηλά έσοδα

Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα που διαθέτει, να είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο, αφού οι αποβιβάσεις στα ελληνικά λιμάνια φτάνουν περίπου τα 5 εκατ. σε ετήσια βάση.

«Το ευτυχές δεδομένο είναι ότι η χώρα μας κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως – σταθερά στην τρίτη θέση. Αυτό όμως το πλεονέκτημά της, δυστυχώς δεν μπορεί να το αξιοποιήσει και να το μετουσιώσει σε υψηλά έσοδα και απτό όφελος για την πραγματική οικονομία» σημειώνει ο κ. Αναστασιάδης και προσθέτει: «Αυτό αποδεικνύεται από την 6η θέση που κατέχει στα έσοδα από την κρουαζιέρα, σύμφωνα και με τα στοιχεία της CLIA, που έρχονται σε πλήρη αντίφαση με τα εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας».

Για να γίνει αντιληπτό το όφελος που αποκομίζει η Ελλάδα από το Home porting, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρεται στο παράδειγμα της Louis, μια ελληνική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά που πραγματοποιεί κρουαζιέρες με αφετηρία ελληνικά λιμάνια. Η εταιρεία, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κατ’ αρχήν συνεισφέρει μέσω των επιβατών που διακινεί. «Μπορεί μεν οι επιβάτες της να είναι αριθμητικά λιγότεροι από την κίνηση των διερχόμενων (transit calls) τουριστών κρουαζιέρας (120.000 επιβάτες), ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ξοδεύουν τουλάχιστον 4 φορές περισσότερο από το μέσο όρο εξόδων στα οποία προβαίνουν οι διερχόμενοι (transit) επιβάτες.

Ο κυριότερος λόγος έγκειται στις περισσότερες μέρες διαμονής των επιβατών της στην Ελλάδα -τουλάχιστον 7 ημέρες κατά μέσο όρο-, αφού μια κρουαζιέρα αποτελεί ένα τμήμα ενός ευρύτερου τουριστικού πακέτου, σε σύγκριση με τις ελάχιστες ώρες παραμονής των διερχόμενων επισκεπτών στα λιμάνια προσέγγισης» υπογραμμίζει και καταλήγει:

«Η άλλη παράμετρος αφορά το γεγονός ότι η εταιρεία ως διαχειρίστρια πλοίων με έδρα της την Ελλάδα έχει προβεί σε σειρά επενδύσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού, προβαίνει σε τροφοδοσίες των πλοίων της στην Ελλάδα, αγοράζει καύσιμα από ελληνικές εταιρείες, προχωρεί σε συντηρήσεις και άλλες εργασίες στις ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και υλοποιεί ένα πολυδάπανο διαφημιστικό πλάνο, προωθώντας έτσι την ελληνική κρουαζιέρα αλλά και την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό σε όλο τον κόσμο.

Μόνο πέρσι, οι δαπάνες της Louis Cruises ανήλθαν σε 30 εκατομμύρια περίπου, ενώ οι συνολικές επενδύσεις από το 2007, έτος ίδρυσης της εταιρείας, αγγίζουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ».

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στον τουρισμό

Σήμερα, η Louis Cruises είναι ίσως η μοναδική εταιρεία κρουαζιέρας που κάνει home port στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση, παρά τις αντίξοες συνθήκες που περιγράφει ο κ. Αναστασιάδης. Στο ερώτημα γιατί συνεχίζουν εδώ, αναφέρει: «Από το ξεκίνημά της η εταιρεία ήταν επιλογή του ιδρυτή της να επανδρώσει τόσο τα γραφεία όσο και στα κρουαζιερόπλοια με ελληνικό στελεχιακό δυναμικό.
Ταυτόχρονα, 30 χρόνια πριν ακόμα από το ξεκίνημά της από την Ελλάδα, πραγματοποιούσε κρουαζιέρες κατά μεγάλο ποσοστό με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Κατά την εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας, αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο οι δεσμοί με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και την Ελλάδα εν γένει, καθώς και η δραστηριοποίησή της κατ’ αποκλειστικότητα στον ελληνικό χώρο» αναφέρει, ενώ προσθέτει:

«Επομένως, είμαστε μία εταιρεία που έχει “επενδύσει” ουσιαστικά στην Ελλάδα, πιστεύει στην εξαιρετική θέση, τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, την ιστορία της, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναβίωση και ανάπτυξη της κρουαζιέρας με επενδύσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και άλλες τόσες στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία της χώρας, ανεβάζοντας το ποσό στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ – [email protected]

naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμα