ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η DynaRep επεκτείνει και πάλι το δίκτυο των πρακτόρων της μέσω της συνεργασίας της με το PWL Group στη Γερμανία

Η DynaRep Shipping Consultants ανακοινώνει την περαιτέρω επέκταση του δικτύου των ναυτιλιακών πρακτόρων της μέσω της συνεργασίας της με τον όμιλο PWL στη Γερμανία. Η DynaRep δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπροσώπηση γνωστών, για τις καλές τους υπηρεσίες, ναυτιλιακών πρακτόρων, ειδικά σε στρατηγικές χώρες όπως η Γερμανία. Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει να προσφέρει πολλά σε όλες τις Ελληνικές και Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες που ζητούν εξαιρετικές υπηρεσίες πρακτόρευσης και με καλή σχέση κόστους για τις ίδιες, δίνοντας τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Το PWL Group έχει μεγάλη παράδοση στην ναυτιλία που ξεκινά από τον 19ο αιώνα και από τα κεντρικά του γραφεία στο Αμβούργο, διαχειρίζεται τοπικά γραφεία σε όλα τα μεγάλα Γερμανικά λιμάνια προσφέροντας μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Χειρίζεται κατά μέσο όρο 3,000 πλοία κάθε έτος, κάνοντας τον έναν από τους μεγαλύτερους Γερμανικούς πράκτορες, προσφέροντας όμως την ίδια ώρα προσαρμοσμένες υπηρεσίες βάσει των αναγκών της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές του ναυτιλιακού χώρου γενικότερα.

Η συνδυασμένη τεχνογνωσία των εταιρειών και της υποδομής του ομίλου PWL στον τομέα της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής και των υπηρεσιών προς πλοία, προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες μια ενιαία-παγκόσμια υπηρεσία παράδοσης «door-to-deck», για ανταλλακτικά και προμήθειες πλοίων. Οι υπηρεσίες είναι ευέλικτες – από τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης από πολλαπλές πηγές προέλευσης, μέχρι την οριστική παράδοση στο πλοίο σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, και τις αποστολές κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών ή κρίσεων, ακόμη και σε δύσκολα σημεία παράδοσης.

Για όλες τις υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων, δεξαμενισμούς / επισκευές, αλλαγές πληρωμάτων, διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης, παράδοση ανταλλακτικών / προμηθειών και καυσίμων, ο όμιλος PWL μπορεί να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Το δίκτυο πρακτόρων της DynaRep πλέον αποτελείται από τους παρακάτω πράκτορες:

Aruba – Pérez y Cía
Brazil – Lachmann Agência Marítima (ex. Oceanus)
Colombia – Agencia Marítima Transmares
Curacao – Pérez y Cía
Dominican Republic – Pérez y Cía
Egypt – Sanmar Shipping S.A.
Germany – PWL Group
Gibraltar – Maritima Del Estrecho Gib Ltd
Italy – Fratelli Cosulich
Jamaica – Pérez y Cía
Mexico – Representaciones Maritimas Maritimex
Panama – Pérez y Cía
Puerto Rico – Pérez y Cía
Spain – Pérez y Cía
Trinidad & Tobago – Pérez y Cía
Turkey – Master Maritime (Mastership)