Ίδρυμα Ευγενίδου: Προκήρυξη υποτροφιών για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σε σπουδαστές της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής των εξής αντικειμένων:

-Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (α ́ εξάμ.),

-Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (α ́ και γ΄ εξάμ.),

-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής – Πολυμέσα (α ́ και γ ́ εξάμ.),

-Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α ́ και γ ́ εξάμ.),

-Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (α ́ και γ ́ εξάμ.),

-Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού (α ́ και γ ́ εξάμ.).

Το συνολικό ποσό της καθεμιάς υποτροφίας ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€).

Διαβάστε ακόμα