Καταγγελία από ναυτεργάτες του Φ/Γ πλοίου «NAFTOCEMENT III» για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από καταγγελίες των ναυτεργατών μελών του πληρώματος του Φ/Γ πλοίου «NAFTOCEMENT III» της ναυτιλιακής εταιρείας «NAFTOTRADE SHIPPING», η ναυτιλιακή εταιρεία τους οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές μηνών, όπως προβλέπεται από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Μεσογειακών Φ/Γ πλοίων.

Οι ναυτεργάτες σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τους καταβάλλει τις δεδουλευμένες αποδοχές θα προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας στο επόμενο λιμάνι που θα προσεγγίσουν.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των ναυτεργατών με βάση την ΣΣΕ Μεσογειακών Φ/Γ πλοίων.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν