ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έναρξη εκπαιδευτικής περιόδου έτους 2022-2023 με δια ζώσης διαδασκαλίας

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.:49655/31-08-2022 (Β’ 4604) Κ.Υ.Α. και μέχρι νεωτέρας, οι προγραμματισμένοι εκπαιδευτικοί Κύκλοι Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ και Β’ Τάξεως Ε.Ν. καθώς και τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της δια ζώσης διαδασκαλίας.

Διαβάστε ακόμα