ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄ Τάξης χωρίς Γνωμάτευση ΑΝΥΕ

1. Σε εφαρμογή οδηγιών ΥΝΑΝΠ για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού- covid-19 και λόγω παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην ΑΝΥΕ, παρέχεται ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ δυνατότητα εγγραφής χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης σωματικής ικανότητας από την ΑΝΥΕ στους κάτωθι κύκλους:

– ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 297, ΕΝΑΡΞΗ 23-03-2021)

Ωστόσο, προκειμένου να χορηγηθεί το αντίστοιχο δίπλωμα και να καταβληθεί η σχετική επιδότηση, η κατάθεση της υπόψη γνωμάτευσης ΑΝΥΕ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ το αργότερο μέχρι ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κύκλων.

2. Λόγω της παρατηρούμενης μειωμένης προσέλευσης προ-εγγεγραμμένων ναυτικών στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. που ξεκινά την Τετάρτη 23-03-2021, τυχόν ενδιαφερόμενοι ναυτικοί μπορούν να υποβάλλουν στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων αίτηση εγγραφής (πατήστε εδώ) στον συγκεκριμένο Κύκλο Σπουδών, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 22-03-2021, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω courier, ώστε να ενταχθούν σε σχετική λίστα αναμονής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής πατήστε εδώ .

Διαβάστε ακόμα