ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 08-03-2021

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 08-3-2021 και μέχρι νεωτέρας, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Για την εξυπηρέτηση των ναυτικών θα γίνονται δεκτές (είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω courier) εγγραφές στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. της 23ης-3-2021 καθώς και στα κάτωθι μόνον Ειδικά Τμήματα:

– BRM Αντικατάσταση της 09ης Μαρτίου
– Ιατρικών της 16ης Μαρτίου
– RO-RO Passenger της 16ης Μαρτίου
– Tanker Safety Advanced Oil της 29ης Μαρτίου
– SSO (Αξιωματικών) της 16ης Μαρτίου
– SSO A’ +B’ της 18ης Μαρτίου
– Tanker Safety Basic της 31ης Μαρτίου
– Επανεξέταση Tanker Safety Advanced Oil της 16ης Μαρτίου
– Επανεξέταση RO-RO Passenger της 08ης και της 23ης Μαρτίου
– Επανεξέταση Ιατρικών (Έκτακτο) της 24ης Μαρτίου
– Επανεξέταση Tanker Safety Basic της 29ης Μαρτίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν από το site του ΚΕΣΕΝ (πατήστε εδώ) τις αντίστοιχες αιτήσεις για την εγγραφή τους στον Κύκλο Σπουδών και τα ως άνω Ειδικά Τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι:

– Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται.
– Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

Όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για ραντεβού και έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Διαβάστε ακόμα