ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κράτηση φορτηγού πλοίου στη Θεσσαλονίκη

Στο μέτρο της κράτησης καθώς και στις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις προέβησαν βραδινές ώρες προχθές, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, διότι κατόπιν επιθεώρησης από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή PSC/PARIS MOU που πραγματοποιήθηκε, στο M/V »NECO C» σημαίας Παναμά στον οικείο λιμένα, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος »Χ» της ΚΟ 2009/16/ΕΚ.