Κύκλος σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ της 25ης Φεβρουαρίου 2021

Λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου συμμετεχόντων στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. που ξεκινά την 25-02-2021, οι υποβαλλόμενες στο εξής αιτήσεις ενδιαφερομένων σπουδαστών θα λαμβάνονται υπόψη για τον αμέσως επόμενο προγραμματισμένο Κύκλο Σπουδών της 22-04-2021.

Υπενθυμίζεται ότι:

-Οι υποψήφιοι σπουδαστές που έχουν υποβάλλει εγκαίρως αίτηση προεγγραφής, δύνανται να καταθέτουν τον πλήρη φάκελο εγγραφής στο ΚΕΣΕΝ αυτοπροσώπως ή με σχετική εξουσιοδότηση, κατόπιν ραντεβού, έως την Τρίτη 23-02-2021.
– Εγγραφές θα γίνονται δεκτές και μέσω αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση στον υπάλληλο courier.
– Η σχετική αίτηση εγγραφής, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα).
– Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή.
– Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

Διαβάστε ακόμα