Κυρώσεις για τη μη εκτέλεση δρομολογίων της ΝΕΛ

nel_theofilos_kurwseis_

Αναφορικά με τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας από τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (NEL LINES), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επισημαίνει τα εξής:

Α) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ολοκλήρωσαν με αμεσότητα τις διαδικασίες καταβολής των μισθωμάτων στην εν λόγω εταιρεία, παραπέμποντας, μάλιστα, έγκαιρα τα σχετικά εντάλματα στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Β) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές Λαυρίου και Καβάλας, λειτουργώντας σύμφωνα με το νόμο, προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις.

Γ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τόσο η Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών όσο και η Υπηρεσία Θαλασσίων Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν ήδη αποστείλει επιστολή στην πλοιοκτήτρια εταιρεία με την οποία και την καλούν να συμμορφωθεί άμεσα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση θα προβούν σε όλες τις νόμιμες κυρώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των συμβάσεων.

Δ) Η απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ των νησιών και η εδαφική συνοχή της χώρας αποτελεί για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που θα διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο.

Διαβάστε ακόμα