Περιορίστηκαν οι ζημίες στο α΄ τρίμηνο για την Minoan Lines

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε -5,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -13,3 εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ζημιών κατά 7,5 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 30,3 εκατ. ευρώ έναντι 31,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 184 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -6,8 εκατ. ευρώ το 2012, εμφανίζοντας βελτίωση κατά 7,0 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Minoan Lines κατά τα τελευταία έτη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υπό εξέλιξη οικονομική κρίση, έχει λάβει μια σειρά μέτρων ώστε να επιτύχει μείωση των δαπανών της. Συγκεκριμένα, εκτός από τη μείωση των διαφόρων κονδυλίων λειτουργικών εξόδων, υιοθέτησε πολιτικές περιορισμού του κόστους καυσίμων, το οποίο κατά τα τελευταία οικονομικά έτη ξεπερνά το 55% του συνόλου του κόστους πωληθέντων.

Στα τέλη της οικονομικής χρήσης 2012, η Εταιρεία αναβάθμισε το σύστημα των προπελών για τα δύο πλοία που δραστηριοποιούνται στη γραμμή εσωτερικού Ηράκλειο-Πειραιάς, καθώς επίσης προέβη και στην πλαστικοποίηση των υφάλων τους.

Παράλληλα, η Εταιρεία προχώρησε σε επανασχεδιασμό των δρομολογίων της με στόχο την αύξηση στις πληρότητες των πλοίων και την περαιτέρω μείωση του κόστους των καυσίμων. Τα παραπάνω μέτρα, συνέβαλαν στην περιστολή των δαπανών για καύσιμα και στην σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι αποτελεσματικές και κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα, η Minoan Lines παραμένει συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι παραδοσιακά κατά την διάρκεια του 1ου τριμήνου του έτους παρουσιάζεται η χαμηλότερη επιβατική κίνηση στα πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας.

Παράλληλα, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, ήταν άλλος ένας αρνητικός παράγοντας για το μεταφορικό έργο και τα έσοδα.

Μεταφορικό έργο

Αγορά Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία)

Γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη

Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2012, η Minoan Lines πρόσθεσε το λιμάνι της Τεργέστης στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα. Τα αποτελέσματα από το μέχρι στιγμής μεταφορικό έργο είναι θετικά. Συνολικά η Εταιρεία στην γραμμή «Πάτρα-Ηγουμενίτσα- Αγκώνα-Τεργέστη» κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, μετέφερε 39.445 επιβάτες, 8.897 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 18.714 φορτηγά αυτοκίνητα.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Minoan Lines διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά, πετυχαίνοντας περαιτέρω αύξηση στο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία μεταφορικού έργου των φορτηγών αυτοκινήτων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Η Minoan Lines το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013 συνολικά μετέφερε 129.102 επιβάτες, 12.443 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 13.197 φορτηγά αυτοκίνητα.

dealnews.gr

Διαβάστε ακόμα