Μονομερείς ενέργειες στο ν/σ για ΟΛΠ καταγγέλλει η COSCO

dritsas_cosco
Στο παρά πέντε της επίσκεψης Τσίπρα στην Κίνα, την έντονη αντίδραση της COSCO προκαλούν οι χειρισμοί της κυβέρνησης όσον αφορά τη νομοθετική κύρωση από τη Βουλή της συμφωνίας παραχώρησης του λιμανιού του Πειραιά που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο μεταξύ ελληνικού δημοσίου και κινέζικης εταιρείας.

Η China COSCO Shipping Corporation θωρεί ότι διάφοροι όροι στο ν/σ που κατατέθηκε την Τετάρτη με την μορφή κατεπείγοντος στο κοινοβούλιο είναι ασυνεπείς με αυτά που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με το ΤΑΙΠΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα η κινέζικη εταιρεία αναφέρεται:

1. Στην πλήρη διαγραφή του άρθρου 5 του συμφωνημένο σχεδίου κυρωτικού νόμου, στο οποίο ουσιαστικά περιγραφόταν το δικαίωμα της ΟΛΠ ΑΕ να εκδώσει νέους κανονισμούς που αφορούν στον πυρήνα της εμπορικής δραστηριότητας της ιδιωτικής πλέον ΟΛΠ Α.Ε., όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε άλλη ιδιωτική επιχείρηση στην Ελλάδα

2. Στην διαγραφή από την παράγραφο 3 του άρθρου 9 (που αντιστοιχεί στο άρθρο 10 του συμφωνημένο σχεδίου κυρωτικού νόμου,) την αυτονόητη σε κάθε μεγάλη σύμβαση παραχώρησης υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να αποκρίνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για την χορήγηση έγκρισης μετά από την υποβολή σχετικών μελετών. Η COSCO για να αναλάβει την ευθύνη να εκτελέσει ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων εντός ενός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, βασίστηκε κυρίως σε αυτή την ασφαλιστική δικλείδα της έγκαιρης έκδοσης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών. Η μη ύπαρξη της δεν θα άλλαζε απλά το προσφερόμενο από την εταιρία μας οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά θα έθετε εν αμφιβόλω ακόμη και την υποβολή οικονομικής προσφοράς καθώς οι συνέπειες για τον ΟΛΠ σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης των υποχρεωτικών επενδύσεων είναι ανυπολόγιστες.

3. Στην αφαίρεση του δικαιώματος να λαμβάνει υπόψιν, κατά την εφαρμογή των τιμολογιακών της πολιτικών (κάτι το οποίο αποτελεί υποχρέωση κάθε διοίκησης) την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Πειραιά, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε η ρητή υποχρέωση για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης. Την ίδια μάλιστα στιγμή που η COSCO υποχρεούται να επιτυγχάνει συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες της ΟΛΠ ΑΕ προκειμένου να αποδεικνύεται διαρκώς την οικονομική ευρωστία της εταιρίας.

4. Στην διαγραφή της ρητής αναφοράς περί μη υποχρέωσης της ΟΛΠ ΑΕ να ακολουθεί, μετά την ιδιωτικοποίηση, τις τυπικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
5. Στ’ ότι καθίδσταται στην πράξη ανενεργό το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, καθιστώντας εφαρμοστέες τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που καμίας απολύτως εφαρμογής δεν τυγχάνουν στα ζητήματα υποδομών που ανήκουν απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.

6. Στην αφαίρεση από το Διαιτητικό Δικαστήριο του δικαιώματος να επιλέγει τον εφαρμοστέο κατά την κρίση του κανόνα κατά την εκδίκαση συγκεκριμένης διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και ορίσατε μονομερώς την συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ.

7. Στην υποβάθμιση της ισχύς της ΣΠ έναντι των παράγωγων της συμβάσεων, μέσω της διαγραφή της ρητής αναφοράς περί της υπεροχής της.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας έπειτα από την επιστολή-βόμβα της Cosco άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές επί του νομοσχεδίου, που πρόκειται να ψηφιστεί την Παρασκευή. “Δεν μπορεί με μια επιστολή και με τη νομοθετική λειτουργία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή να αναστατώνεται το σύμπαν και να τίθεται σε αμφισβήτηση το ταξίδι του πρωθυπουργού και η κοινοβουλευτική διαδικασία”, δήλωσε ο υπουργός σε σχέση με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση για διπλοπροσωπία και αναξιοπιστία.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι λιμενεργάτες του Πειραιά σταμάτησαν την πολυήμερη απεργία τους, δεχόμενοι της εγγυήσεις της κυβέρνησης ότι θα διασφαλίσει νομοθετικά τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Διαβάστε ακόμα