Η Navios εξασφάλισε επτά νέα πλοία

navios_epta_nea_ploia_

Η Navios Maritime Holdings προσθέτει επτά νέα πλοία στο στόλο της, ενώ ανακοίνωσε μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ζημία για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και συνολικά για το περσινό έτος.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Navios πρόσφατα υπέγραψε συμφωνίες για δύο νέα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην που θα κατασκευαστούν στην Ιαπωνία και αναμένεται να παραληφθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Πρόκειται για ένα panamax χωρητικότητας 84.000 dwt, το οποίο αγόρασε έναντι 31,8 εκατομμυρίων δολαρίων, και για ένα capesize χωρητικότητας 180.600 dwt, το οποίο αγόρασε έναντι 52 εκατομμυρίων.

Η εταιρία θα ναυλώσει επίσης πέντε πλοία τύπου Kamsarmaxes, τα οποία αναμένεται να τα παραλάβει μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Μαζί με τα προαναφερθέντα η εταιρεία της κ. Αγγελικής Φράγκου θα ελέγχει πλέον ένα στόλο από 66 πλοία με συνολική χωρητικότητα 6,3 εκατομμύρια dwt., εκ των οποίων τα 42 είναι ιδιόκτητα και τα 24 ναυλωμένα.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του περσινού έτους, η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 512,27 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι 616,49 εκατομμυρίων το 2012 και ζημιές ύψους 109 εκατομμυρίων έναντι κερδών 175,5 εκατομμυρίων το 2012.

Η κ. Αγγελική Φράγκου δήλωσε ότι θα προχωρήσουν σε διάφορα μέτρα μείωσης του κόστους λειτουργίας των πλοίων, μετά τα οποία αναμένουν ο ισοσκελισμός ανά πλοίο της για το 2014, να είναι 7.308 δολάρια ημερησίως.

Διαβάστε ακόμα